MTG lämnar in ansökan om avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

juni 20 2013

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har tillkännagivit att den idag kommer att lämna in en ansökan om avregistrering av sina B-aktier och koncernens rapporteringsskyldigheter enligt § 13 (a) i Securities Exchange Act från 1934 (amerikanska lagen om handel med värdepapper), med United States Securities and Exchange Commission (”SEC”, amerikanska finansinspektionen). MTGs rapporteringsskyldigheter till SEC kommer därför att upphöra omedelbart från och med inlämningen av ansökan. Upphävandet av MTGs registrering och rapporteringskrav väntas träda i kraft senast 90 dagar efter ansökan.

MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. MTGs värdepapper är inte noterade på någon amerikansk aktiemarknad och den inlämnade ansökan om avregistrering med SEC i USA påverkar varken registreringen eller noteringen av koncernens aktier i Sverige, eller MTGs aktieägares rättigheter.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×