MTG lämnar in ansökan om avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

MTG lämnar in ansökan om avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

Stockholm
June 20, 2013
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har tillkännagivit att den idag kommer att lämna in en ansökan om avregistrering av sina B-aktier och koncernens rapporteringsskyldigheter enligt § 13 (a) i Securities Exchange Act från 1934 (amerikanska lagen om handel med värdepapper), med United States Securities and Exchange Commission ("SEC", amerikanska finansinspektionen). MTGs rapporteringsskyldigheter till SEC kommer därför att upphöra omedelbart från och med inlämningen av ansökan. Upphävandet av MTGs registrering och rapporteringskrav väntas träda i kraft senast 90 dagar efter ansökan.

MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. MTGs värdepapper är inte noterade på någon amerikansk aktiemarknad och den inlämnade ansökan om avregistrering med SEC i USA påverkar varken registreringen eller noteringen av koncernens aktier i Sverige, eller MTGs aktieägares rättigheter.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Mathias Hermansson, FinanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 20 juni 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release