MTG KAPITALMARKNADSDAG

MTG KAPITALMARKNADSDAG

Stockholm
April 30, 2008
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), genomför en kapitalmarknadsdag fredagen den 23 maj i London. Under dagen håller MTGs ledningsgrupp presentationer kring olika delar av koncernens verksamhet och en mottagning hålls samma kväll. Vänligen kontakta MTG Investor Relations på nedanstående e-post eller telefon för registrering.

*** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf