MTG KALENDARIUM 2011

MTG KALENDARIUM 2011

Stockholm
January 4, 2011
17.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag följande preliminära datum för delårsrapporter samt årsstämma under 2011:

Bokslutskommuniké 2010     10 februari 2011

Delårsrapport för det första kvartalet 2011    18 april 2011

Årsstämma    18 maj 2011

Delårsrapport för det andra kvartalet 2011    20 juli 2011

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2011    19 oktober 2011

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Bert Willborg                Tel: +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 04 januari 2011 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf