MTG: KALENDARIUM 2008

MTG: KALENDARIUM 2008

Stockholm
January 8, 2008
14.45 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag följande preliminära datum för delårsrapporter samt årsstämma under 2008:

Bokslutskommuniké 2007 - 14 februari 2008 Kvartal 1, delårsrapport - 22 april 2008 Årsstämma (Stockholm)- 14 maj 2008 Kvartal 2, delårsrapport - 22 juli 2008 Kvartal 3, delårsrapport - 21 oktober 2008 För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Corporate Communications tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 22 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2008 klockan 14.45 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf