MTG investerar i Zoomin.TV, Europas största flerkanalsnätverk

MTG investerar i Zoomin.TV, Europas största flerkanalsnätverk

Stockholm
July 20, 2015
07.59 CEST
MTG har förvärvat 51% av Zoomin.TV, ett nätverk inom online-underhållning samt ett produktions- och reklamhus.  (http://corporate.zoomin.tv/about-us/)Förvärvet följer MTGs tidigare tillkännagivna investeringar i ESL (http://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-investerar-i-esl-varldens-storsta-bolag-inom-esport/) (världens största bolag inom esport) och Splay (http://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-investerar-i-splay-for-att-accelerera-dess-expansion/) (Skandinaviens största flerkanalsnätverk och skapare av digitalt innehåll) som skett under de senaste veckorna. Förvärvet återspeglar MTGs strategi att investera i relevanta, komplementerande och skalbara digitala varumärken, innehåll och communitys. MTGs snabbväxande digitala portfölj inkluderar även den nordiska abonnemangsbaserade streamingtjänsten Viaplay, esport-plattformen Viagame och reklambaserade Play-sajter i åtta europeiska länder. 

Zoomin är världens femte största flerkanalsnätverk på YouTube, där bolaget genererar mer än 2 miljarder videovisningar per månad och har 100 miljoner globala prenumeranter. Bolaget har även ett nätverk av 2 000 videoutgivare, som inkluderar ledande medievarumärken som Yahoo, AOL, Bild och Telegraaf. Zoomins videokreatörer producerar dagligen fler än 400 klipp av hög kvalitet på 18 språk inom 27 olika kategorier och från hela världen. Zoomins egna försäljningsteam säljer reklamlösningar på bolagets egna och tredjeparts kanaler i 45 territorier, till ledande konsumentvarumärken som P&G, Philips, Volkswagen och Unilever. Bolaget har genererat 36% genomsnittlig försäljningstillväxt under de senaste 5 åren, med en försäljningstillväxt på 70% under 2014.

MTG förvärvar aktierna baserat på ett bolagsvärde (EV) om 88 miljoner euro. Zoomins två grundare – Jan Riemens och Bram Bloemberg – kommer fortsätta att driva bolagets utveckling. Zoomin grundades 2002 i Amsterdam och har även kontor i London, Bryssel, Paris, Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Barcelona, Milano, Miami, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Montevideo och Kerala.

Marknaden för spelrelaterat videoinnehåll attraherar 468 miljoner tittare online och är värd 3,8 miljarder amerikanska dollar, enligt en nyligen publicerad rapport från Superdata. Spel är en av Zoomins viktigaste vertikaler och bolaget kommer att arbeta tillsammans med ESL och Viagame för att driva ökat tittande och försäljning. Samtidigt kommer Splay att dra nytta av Zoomins globala distributionsnätverk för att marknadsföra sina internettalanger. Splay kommer i sin tur att förse Zoomin och bolagets publikationsnätverk med ett av marknadens bästa verktyg för inflytandemarknadsföring. Den nya globala räckvidden och förmågan att sälja reklam som denna gruppering innebär kommer att främja alla MTGs produkter inom videounderhållning.

Kombinationen av globala webbtlanger och innehåll, en enorm räckvidd bland unga vuxna och en beprövad förmåga att driva försäljning bekräftar vår position som en ledande aktör på den globala marknaden för videounderhållning online. Det är nu tydligt att vi håller på att skapa ett ekosystem för video online som är fullt redo att kapitalsera på nästa steg i utvecklingen av social video. Detta kommer att göra det möjligt både för Zoomin och våra andra marknadsledande digitala varumärken att expandera ännu snabbare genom att dra nytta av vår kombinerade konsumentinsikt, räckvidd och potential för marknadsföring över bolagsgränser. Vi kommer nu att ha verksamheter över hela spektrumet för digital videounderhållning, precis som vi framgångsrikt har gjort med våra produktionsstudios, kanalvarumärken och distributionsplattformar. Så jag vill säga välkommen till hela Zoomins team och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att förverkliga våra stora ambitioner.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG VD och koncernchef

Vi är verkligen nöjda med att i MTG hittat den rätta strategiska partnern. VI ville arbeta tillsammans med ett bolag som förstår innehåll ut och in, och som kommer att driva Zoomin mot att bli en ännu större global aktör inom online-video. MTG har nästan 900 000 timmar av inköpt och egenproducerat innehåll per år, tillsammans med dess ledande egna produktionsbolag, och detta visar tydligt på hur stark deras kunskap och plattform är. Vi har en bevisad affärsmodell för att skapa och sälja internetbaserad video och räckvidd. Nu kommer vi att accelerera vår tillväxt ytterligare genom att arbeta med MTG för att positionera oss som den ideala partnern för videoutgivare som siktar på internationell framgång. Jag vill å alla våra talangers, partners och anställdas vägnar säga att vi ser fram mot att arbeta med MTG.

Jan Riemens och Bram Bloemberg, Grundare, Zoomin.TV

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke 46 73 699 27 14)

Frågor för Zoomin.TV www.zoomin.tv Gerrit Jan de Roo gj.deroo@corp.zoomin.tv +31 6 51 57 92 96

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release
Press Bilder