MTG inkluderat i Dow Jones Sustainability World och Europe Index

september 13 2013

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att MTG för första gången har blivit inkluderat i Dow Jones Sustainability Europe Index, till följd av att koncernens totala resultat i bedömningen av företagsansvar förbättrats med 11% jämfört med föregående år.

MTGs plats på listan återspeglade en betydande förbättring av MTGs resultat i flera kategorier. Koncernen är redan inkluderad i Dow Jones Sustainability World Index. MTG är ett av sex svenska företag som har blivit inkluderade i DJSI World Index i år, och ett av sju som blivit inkluderade i DJSI Europe Index. Av totalt 61 bedömda medieföretag i DJSI World och 26 bolag i DJSI Europe, blev endast de nio med högst poäng inkluderade i vardera index.

MTG är sedan tidigare med i FTSE4Good Index, som identifierar företag som möter globalt erkända standarder och uppförandekoder.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Att MTG inkluderas i Dow Jones Sustainability Index speglar vårt arbete inom ett antal olika områden för att kontinuerligt förbättra vårt företagsansvar och främja hållbarhet. Vi driver ett stort antal varumärken och verksamheter i en snabbt föränderlig affärsmiljö i ett flertal länder och regioner. MTGs moderna ansvarstagande handlar därför om att se till att vi skapar och levererar långsiktigt värde för alla våra intressenter på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×