MTG inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index

september 14 2012

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att MTG för första gången har inkluderats i Dow Jones Sustainability World Index.

MTGs inkludering i Dow Jones Sustainability World Index återspeglar att koncernens totala resultat i bedömningen av företagsansvar förbättrats med 14% jämfört med föregående år. Detta återspeglade främst en påtaglig förbättring av MTGs miljöranking och höga resultat inom områdena risk- och krishantering, engagemang med intressenter och bolagsstyrning.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Vi är stolta över att för första gången bli inkluderade i Dow Jones Sustainability World Index. Det är ett bevis på vårt fokus på företagsansvar och vårt arbete och engagemang i att ständigt göra MTG till en modernare, mer ansvarsfull och engagerande arbetsplats.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×