MTG inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index

MTG inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index

Stockholm
September 14, 2012
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att MTG för första gången har inkluderats i Dow Jones Sustainability World Index.

MTGs inkludering i Dow Jones Sustainability World Index återspeglar att koncernens totala resultat i bedömningen av företagsansvar förbättrats med 14% jämfört med föregående år. Detta återspeglade främst en påtaglig förbättring av MTGs miljöranking och höga resultat inom områdena risk- och krishantering, engagemang med intressenter och bolagsstyrning.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Vi är stolta över att för första gången bli inkluderade i Dow Jones Sustainability World Index. Det är ett bevis på vårt fokus på företagsansvar och vårt arbete och engagemang i att ständigt göra MTG till en modernare, mer ansvarsfull och engagerande arbetsplats."

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release