MTG informerad om att TDC Group avser dra tillbaka rekommendationen av det tidigare meddelade samgåendet

MTG informerad om att TDC Group avser dra tillbaka rekommendationen av det tidigare meddelade samgåendet

Stockholm
February 12, 2018
10.00 CET
Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har informerats av TDC A/S ("TDC-Group") att bolagets styrelse har för avsikt att dra tillbaka sin rekommendation av det ingångna avtalet med MTG gällande att kombinera verksamheterna Nordic Entertainment och MTG Studios (tillsammans "MTG Nordics") med TDC Group. Samgåendet är villkorat av, bland annat, godkännande från TDC Groups bolagsstämma. MTG kommer att meddela ytterligare information till marknaden så snart bolaget har mer information att ge.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 klockan 10:00 CET.Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

Ladda ned press filerna:
Release