MTG i europeisk medieallians för att skapa digitala affärer

MTG i europeisk medieallians för att skapa digitala affärer

Stockholm
October 15, 2014
17.40 CEST
MTG gör gemensam sak med andra europeiska mediebolag som ProSiebenSat1, Channel 4, och TF1 för att hitta investeringsmöjligheter i nya digitala verksamheter. Den nya mediealliansen är en unik möjlighet för nystartade företag som vill växa geografiskt. För MTG ger alliansen tillgång till intressanta investeringsmöjligheter i den digitala sektorn, främst genom reklamtid i utbyte mot delägande eller fördelning av intäkter.

Genom alliansen skapas en stark europeisk aktör vars medlemmar ges möjlighet att investera i nystartade, konsumentinriktade digitala företag inom till exempel annonsering, sociala medier, e-handel eller marknadsföring, som vill utöka sin verksamhet internationellt. I gengäld kommer mediebolagen att erbjuda en viss mängd annonsutrymme.

MTG har lång erfarenhet av att använda sin omfattande räckvidd, både on- och offline, till att bygga upp framgångsrika internationella konsumentvarumärken som CDON och Nelly.

Med verksamhet både linjärt och online i Skandinavien, Baltikum, Tjeckien, Ungern och Bulgarien, får MTG sällskap i alliansen av den grundande medlemmen ProSieben Sat1 (Tyskland), Channel 4 (Storbritannien), TF1 (Frankrike), Dogan TV (Turkiet) och TVN (Polen). Diskussioner förs med ytterligare potentiella partners.

MTG har alltid legat i framkant när det gäller digital utveckling. Att göra det här tillsammans med ProSieben och andra kommer att ytterligare öka den starka tillväxt vi redan har på området. Vi har gjort ett antal affärer där vi bytt annonsutrymme mot delägande genom åren, och vi vet att det kan vara ett mycket effektivt sätt att både öka tillväxttakten i det bolaget och att skapa aktieägarvärde för MTG.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Alliansen verkar utan åtaganden. Medlemmar kommer att upplysa varandra om investeringsmöjligheter. Huruvida en investering görs och till vilken nivå bestäms från gång till gång. Respektive företags beslut om investering sker oberoende av de övriga företagens ställningstagande.

****

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2014 klockan 17.40 CET.

Ladda ned press filerna:
Release