MTG i Dow Jones hållbarhetsindex

MTG i Dow Jones hållbarhetsindex

Stockholm
September 9, 2016
09.57 CEST
  • Femte året i rad som MTG är med i Dow Jones hållbarhetsindex
  • MTG det enda svenska medieföretaget i det europeiska indexet och ett av nio medieföretag i det globala indexet

Dow Jones hållbarhetsindex som lanserades 1999 är en etablerad standard för att mäta hållbart företagande och det första globala indexet som utvärderar ledande företags hållbarhetsarbete.

Av totalt 64 medieföretag som DJSI (Dow Jones Sustainability Index) utvärderat globalt, och 29 företag i Europa, har endast de nio företag med högst poäng inkluderats i respektive index. MTG har inkluderats i Dow Jones globala hållbarhetsindex sedan 2012 och i det europeiska hållbarhetsindexet sedan 2013.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Dessa index är en global måttstock för ett bra arbete med hållbarhetsfrågor. Att vi kommer med på listan är ett resultat av det jobb vi gör varje dag och vårt fokus på hållbarhet som en del av vår affärsstrategi. Det är också ett viktigt steg i vår ambition att vara det bästa företaget inom hållbarhetsfrågor inom media- och underhållningssektorn.”

Indexet inkluderar en omfattande bedömning av företagens ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga förmåga. Områden som har bedömts är bolagsstyrning, klimatstrategi, miljöpolicy och affärsledningssystem, riskhantering, rutiner i leverantörskedjan samt medarbetarpolicyer.

Dow Jones nya index publiceras på webbsidan för RobecoSAM (http://www.sustainability-indices.com) på måndag den 12 september 2016 och den kompletta utvärderingen träder i kraft från och med måndag den 19 september 2016.

För mer information om MTG:s arbete inom hållbart företagande, läs vår senaste hållbarhetsrapport här (engelska): http://corporateresponsibility2015.mtg.com  

****

Frågor?mtg.com facebook.com/MTGAB @mtgabpress@mtg.com / +46 (0)73 699 27 09investors@mtg.com / +46 (0)73 699 27 14

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och eSport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF
Press Bilder