MTG genomför nyemission och återköp av C-aktier för att möjliggöra aktieleveranser för LTIP 2021

MTG genomför nyemission och återköp av C-aktier för att möjliggöra aktieleveranser för LTIP 2021

Stockholm
March 29, 2021
17.15 CEST

STOCKHOLM, 29 mars 2021 – Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) har i dag beslutat att emittera 130 000 C‑aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa C-aktier. Emissionen och återköpet av C-aktierna sker för att möjliggöra leverans av B-aktier till deltagarna i det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2021) som den extra bolagsstämman den 21 januari 2021 beslutade att implementera.

Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndigandena från den extra bolagsstämman den 21 januari 2021. C-aktierna tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart därefter från, Nordea Bank Abp. Såväl teckningskursen vid nyemissionen som köpeskillingen vid återköpet av C‑aktierna uppgick till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde (dvs. 5,0 SEK per aktie). Genom nyemissionen av C-aktierna ökar bolagets aktiekapital med 650 000 SEK.

Bolaget kommer att inneha samtliga 130 000 C-aktier under intjänandeperioden för LTIP 2021. Vid eventuell tilldelning av B-aktier till deltagarna i LTIP 2021 kommer C-aktier att omvandlas till B‑aktier och överlåtas till deltagarna i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut och villkoren för LTIP 2021.

För mer information om LTIP 2021, se bolagets webbplats www.mtg.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.15 CEST den 29 mars 2021.  

För mer information: Lars Torstensson, CFO Direkt: +46 (0) 702 734 879, lars.torstensson@mtg.com Oliver Carrà, PR Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)