MTG genomför en översyn av strategin för gamingvertikalen samt undersöker möjlig notering i USA

MTG genomför en översyn av strategin för gamingvertikalen samt undersöker möjlig notering i USA

Stockholm
October 29, 2019
07.31 CET
  • MTG initierar en översyn av strategin för bolagets gamingvertikal i syfte att utvärdera bästa sätt att realisera aktieägarvärde
  • Översynen av strategin kan resultera i att gamingvertikalen ingår i ett Joint Venture (JV), i syfte att stärka dess position på marknaden eller att MTG helt övergår till att bli ett renodlat globalt esport-företag
  • I samband med översynen kommer MTG att undersöka möjligheterna till börsnotering i USA, världens största marknad för esport

STOCKHOLM, 29 oktober 2019, 07.31 CET — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar i dag att bolaget initierar en översyn av strategin för sin gamingvertikal, inklusive VC-fondens gaminginvesteringar, för att utvärdera bästa sätt att realisera aktieägarvärde. Utfallet av denna översyn kan resultera i att gamingvertikalen ingår i ett Joint Venture (JV), eller att MTG helt övergår till att bli ett renodlat globalt esport-företag.

Gamingvertikalen har skapat betydande värde sedan förvärvet av InnoGames. Efter uppdelningen har MTG blivit uppvaktat med en rad olika alternativ kring hur företaget kan bli ännu mer konkurrenskraftigt. Detta har resulterat i att företaget beslutat inleda en översyn av strategin för gamingvertikalen i syfte att utvärdera bästa sätt att realisera aktieägarvärde.

Som en del av denna översyn kommer MTG att undersöka möjligheterna till en kompletterande börsnotering i USA som utgör en av världens största marknader för esport.

“Vi har möjligheten att etablera MTG som en global ledare inom esportindustrin och vi kommer att öka takten i vårt värdeskapande genom att i högre grad kombinera och utvinna synergier i vårt ägande av de två starkaste varumärkena inom esport globalt, med hjälp av vår starka finansiella ställning och vår kommersiella expertis. Genom översynen av strategin kommer vi att överväga alla alternativ för att vår gamingvertikal ska realisera och skapa maximalt aktieägarvärde, och samtidigt analysera potentialen för MTG som ett renodlat globalt esport-bolag”, säger MTG:s koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

När strategiöversynen är klar avser MTG att utvärdera bolagets finansiella mål och framtida behov av likvida medel i enlighet med företagets strategi att växa organiskt och genom förvärv. Resultatet av denna utvärdering kan resultera i en möjlig omfördelning av eventuella kapitalöverskott till bolagets aktieägare.

Oberoende av och parallellt med dessa processer avser MTG att genomföra ett effektiviseringsprogram för att säkerställa en mer effektiv organisation, av rätt storlek, vid huvudkontoret. De årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 50 miljoner kronor, varav cirka 75 % realiseras 2020 och återstoden under 2021. Centrala driftskostnader beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år vid ett genomförande av effektiviseringsprogrammet.

MTG avser att, i samband med sin kvartalsrapportering, regelbundet uppdatera marknaden om utvecklingen av strategiöversynen och effektiviseringsprogrammet.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, PR Director: Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com Mtg.com / Twitter/ LinkedIn

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 29 oktober 2019 klockan 07.31 CET.

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)
Press Bilder