MTG förvärvar svensk kommunikationsoperatör

juli 30 2012

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett avtal om att förvärva 80% av Zitius Service Delivery AB (Zitius) från Quadracom AB för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. Avtalet inkluderar även ett förvärv av de resterande 20% av Zitius 2016. Zitius är Sveriges ledande oberoende operatör i Open Access-nätverk, med cirka 150.000 hushåll i bredbandsnätverk via fiber. Över en tredjedel av dessa hushåll  köper idag minst en tjänst via Zitius nätverk.

Nätverksstrukturen inom Open Access är specifik för den svenska bredbandsmarknaden och erbjuder en öppen miljö där ett flertal tjänsteleverantörer har möjligheten att teckna avtal med nätverksoperatören, och därmed få möjligheten att marknadsföra sina tjänster mot slutkund, vilka vanligtvis är i hus med flera lägenheter i stor- och småstäder. Cirka 750.000 hem, motsvarande 16% av alla svenska hushåll beräknas idag vara uppkopplade mot Open Access-nätverk. Utbyggnaden och expansionen av dessa nätverk har från 2000 varit subventionerad av lokala och nationella myndigheter i Sverige, samt av den Europeiska Unionen.

Zitius etablerades 2003 som en oberoende kommunikationsoperatör av svenska bredbandsnätverk inom Open Access, och har fleråriga avtal med ägare av infrastruktur som kommuner och fastighetsorganisationer. Zitius sköter nätverket, erbjuder paketering av tjänster och bolaget installerar, äger och driver även all aktiv nätverksutrustning som routrar och switchar. I normala fall driver Zitius dock inte utrustningen i slutkundernas hem. Zitius har avtal med ett stort antal tredjepartsleverantörer av telefoni, data och TV-tjänster, som marknadsför sina erbjudanden direkt mot de hem som befinner sig inom Zitius nätverk. MTGs Viasat Broadcasting är redan en av dessa leverantörer.

Zitius redovisade en försäljning pro forma om 96 Mkr för helåret 2011, med en EBITDA om 14 Mkr och en EBIT på 6 Mkr exklusive poster av engångskaraktär. Bolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar (CAPEX) uppgick pro forma till 10 Mkr för helåret 2011. Zitius genererade en försäljning pro forma om 66 Mkr för det första halvåret 2012, med en EBITDA på 21 Mkr och en EBIT på 12 Mkr. Bolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 14 Mkr för perioden.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Förvärvet av Sveriges ledande operatör av Open Access-nätverk återspeglar vårt fokus på att investera i och stödja utvecklingen av snabba plattformar som ökar tillgängligheten till och konsumtionen av vårt innehåll. Rörlig bild är den primära drivkraften för internettrafik och efterfrågan växer hela tiden. Zitius är en snabbt växande marknadsledare i ett snabbväxande segment och levererar även attraktiva lönsamhetsnivåer. Vårt mål är att ytterligare stärka Zitius marknadsledande position och att fortsätta erbjuda attraktiva erbjudanden från ett flertal tjänsteleverantörer till kunder, i en öppen miljö. Vi kommer att fortsätta marknadsföra våra egna Viasat-kanaler och Viaplay-tjänst till konsumenter genom så många plattformar som möjligt.”

Roy Forslund, VD för Quadracomgruppen kommenterade: “Affären är helt i linje med vår strategi att förstärka vår position som den ledande och enda trovärdigt oberoende kommunikationsoperatören av öppna bredbandsnät i Sverige. Att bli en del av MTG, Sveriges ledande leverantör av premiuminnehåll, kommer att stärka Zitius och ge bolaget den kraft det behöver för att uppfylla visionen om att kunna erbjuda det bredaste, lokalt anpassade och mest spännande tjänsteutbudet till förmån för våra nuvarande och framtida nätägarkunder och alla hushåll som är anslutna till öppna bredbandsnät managerade av Zitius.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×