MTG förvärvar ledande företag inom produktion och innehållsdistribution

MTG förvärvar ledande företag inom produktion och innehållsdistribution

Stockholm
June 13, 2013
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), tillkännagav idag att man har slutfört förvärvet av 92,4% av Digital Rights Group Ltd (”DRG”), som är det ledande bolaget för innehållsdistribution i Storbritannien för ett företagsvärde om 15 miljoner brittiska pund, samt slutfört förvärvet av 51% av det norska produktionsbolaget Novemberfilm A/S (”Novemberfilm”), för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. Aktierna i DRG har förvärvats från majoritetsägaren Ingenious Media Active Capital Ltd, samt ett antal privata aktieägare. De återstående 7,6% av aktierna i DRG ägs av bolagets VD och ledningsgrupp. Aktierna i Novemberfilm har förvärvats från bolagets nuvarande ledning, och de återstående 49% av aktierna kommer även fortsättningsvis ägas av personer i företagets ledningsgrupp.

DRG är Storbrianniens ledande oberoende aktör inom distribution av TV-rättigheter, och tillhandahåller producenter och TV-bolag internationell distribution för deras rättigheter och program. DRG förvärvar rättigheter till färdiga program och format och säljer dessa vidare till internationella TV-bolag. DRG verkar inom ett flertal genrer, med fokus på högkvalitativa program, med titlar som Doc Martin, The Inbetweeners, Singing Bee, Kingdom, Sea Patrol och Criminal Justice. DRG har kontor i London, grundades 2006, och har 32 anställda. DRG ger MTG Studios tillgång till ett starkt nätverk av kreativa internationella produktionsbolag och talanger. Företaget genererade intäkter på 23,4 miljoner brittiska pund och ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1,6 miljoner pund under räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2013. MTG förväntar sig att bolaget kommer att öka både omsättning och resultat under de kommande åren, samt kunna realisera synergier genom att verksamheten med MTG Studios kombineras. Grundaren och före detta VD:n för DRG, Jeremy Fox, kommer att återvända som VD och ersätta den nuvarande VD:n för DRG, Jonathan Jackson, som har beslutat att lämna bolaget.

Novemberfilm är ett norskt produktionsbolag som grundades 2004, med kontor i Oslo och Arendal och har 12 anställda. Företaget är inriktat på produktion av TV-serier och reklamfilmer för både den norska och internationella marknaden. Viktiga format omfattar i dagsläget The Zookeepers, Insider och Missing. Bolagets nuvarande ledning, som säljer aktierna, kommer att kvarstå i koncernen efter integreringen av Novemberfilm inom MTG Studios. Strix Norge och Novemberfilm har redan en framgångsrik historia av att arbeta tillsammans med produktioner som exempelvis Insider. Novemberfilm genererade intäkter på 17 miljoner kronor under 2012 och ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 5 miljoner kronor.

Efter slutförandet av dessa transaktioner kommer MTG Studios ta operativ kontroll över företagen och konsolidera DRGs och Novemberfilms ekonomiska resultat i sina räkenskaper. Bolagens resultat kommer att rapporteras inom MTG Studios i "Övriga verksamheter" i MTGs finansiella rapportering.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Dessa förvärv återspeglar vår långsiktiga strategi att öka våra internationella innehållsrättigheter samt bredda vår internationella kundbas, och jag ser fram emot att välkomna dessa talangfulla människor."

"Vi är mycket glada att välkomna Jeremy Fox tillbaka som VD för DRG. Han och resten av teamet, tillför ytterligare erfarenhet och kunskap till MTG Studios. Det gäller också för Novemberfilm, som ger oss ett starkt och spännande tillskott till MTG Studios nuvarande innehållsportfölj i Norge."

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release