MTG förvärvar Hutch – en ledande utvecklare av racingspel för mobil

MTG förvärvar Hutch – en ledande utvecklare av racingspel för mobil

Stockholm
December 8, 2020
22.50 CET
STOCKHOLM, 8 december 2020 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG”) förvärvar Hutch Games Ltd. (“Hutch”), en ledande utvecklare och utgivare av free-to-play spel fokuserat på racinggenren för mobil inom det högattraktiva midcoresegmentet (“Transaktionen”). Förvärvet skapar starka tillväxtmöjligheter inom en attraktiv spelkategori för MTG samtidigt som det ytterligare diversifierar gruppens spelportfölj. Den initiala köpeskillingen uppgår till 275 miljoner USD (på kassa- och skuldfri basis). Därutöver finns en tilläggsköpeskilling som förväntas uppgå till totalt 100 miljoner USD. MTG utvärderar förutsättningarna för en nyemission av aktier för att refinansiera brygglånet som upptagits i samband med Transaktionen. Med anledning av Transaktionen har MTG beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020 till den 25 februari 2021.

MTG har satt en tydlig strategi kring att skapa värde genom både organiska initiativ och strategisk M&A inom bolagets esport- och gamingvertikaler. Förvärvet av Hutch är MTG:s tredje större investering i ett gamingbolag och den första som görs inom det nya gaming-holdingbolaget (”GamingCo”) som offentliggjordes igår, den 7 december. Förvärvet av Hutch är i linje med MTG:s strategi att aktivt bygga en portfölj av högkvalitativa gamingbolag och utgör starten på en ny resa med fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt för MTG.

Transaktionen i korthet

  • Hutch är en ledande utvecklare av racingspel för mobil inom det attraktiva midcoresegmentet och har en diversifierad spelportfölj samt licenser till immateriella rättigheter i världsklass
  • Hutchs tre topptitlar är F1â Manager, Top Drives och Rebel Racing, vilka samtliga är i en tidig tillväxtfas med stor tillväxtpotential. I tillägg har Hutch en lovande pipeline av nya spel som planeras lanseras under 2021 och 2022
  • Hutch har en mycket stark ledningsgrupp och har totalt över 100 medarbetare varav över 70 är utvecklare
  • Hutch kommer utgöra en väsentlig del av det nyligen offentliggjorda GamingCo, som är skapat för att MTG till fullo ska kunna realisera synergier från delad expertis och dra nytta av nätverkseffekter mellan studios
  • Hutch genererade omkring 56,3 miljoner USD i intäkter, 14,0 miljoner USD i EBITDA och 13,3 miljoner USD i EBIT under de första nio månaderna 2020
  • Hutch har en högst attraktiv finansiell profil med en försäljningstillväxt om 158 procent för de första nio månaderna 2020 i jämförelse med samma period föregående år samt ökande marginaler
  • En initial köpeskilling om 275 miljoner USD (på kassa- och skuldfri basis) och en tilläggsköpeskilling som totalt förväntas uppgå till omkring 100 miljoner USD. Tilläggsköpeskillingen är strukturerad för att likrikta MTG:s och Hutchs långsiktiga ekonomiska incitament och är baserad på Hutchs finansiella utveckling under 2021-2024
  • Den initiala köpeskillingen ska ses i ljuset av fortsatt stark tillväxt framöver och motsvarar en låg tvåsiffrig EBITDA 2021-multipel
  • Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras genom MTG:s befintliga kassa och genom ett nytt brygglån om 1 800 miljoner SEK. MTG har anlitat finansiella rådgivare för att utvärdera en nyemission för att refinansiera brygglånet
  • Med anledning av Transaktionen har MTG beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020 till den 25 februari 2021.

Maria Redin, VD och Koncernchef, MTG, kommenterar: "Hutch är en sann ledare inom sin kategori och står bakom några av de mest framgångsrika titlarna inom den snabbt växande racinggenren för mobil, lett av ett exceptionellt starkt och erfaret team. Vi ser fram emot att få välkomna Hutch till MTG, både som ett framgångsrikt bolag på egna ben och som den första investeringen inom vårt nya gaming-holdingbolag."

Shaun Rutland, VD och medgrundare av Hutch, kommenterar: "Vi ser fram emot att bli en del av MTG – i dem har vi hittat ett hem som tror på våra värderingar, stöttar oss i vår mission och kan hjälpa oss att ta vårt bolag och våra spel till nästa nivå. När vi grundade Hutch ville vi skapa en arbetsmiljö i världsklass för att bygga ett starkt team dedikerat till att växa racinggenren för mobil. I syfte att belöna enastående arbetsinsatser har samtliga medarbetare inom verksamheten gjorts till aktieägare, så detta är en stor dag för oss alla."

Maria Redin, VD och Koncernchef, MTG, kommenterar vidare: ”Hutch har en fantastisk samling titlar med stor tillväxtpotential – förvärvet av Hutch stärker vår position i midcoresegmentet och diversifierar vår gamingportfölj, som redan inkluderar InnoGames som är ledande på strategi- och stadsbyggarspel, och Kongregate som är ledande inom idle-kategorin.”

Hutch – en ledande utvecklare och utgivare av mobilspel fokuserat på racinggenren

Hutch grundades 2011 och är en Londonbaserad free-to-play mobilspelutvecklare med över 100 medarbetare, fokuserat på racingspel inom det attraktiva midcoresegmentet.

Hutch har utvecklat tre kategoriledande racingspel för mobil – F1â Manager, Top Drives och Rebel Racing – vilka alla har nått stora framgångar trots att de fortfarande befinner sig i tidig tillväxtfas. De tre titlarna har varit drivande i bolagets prestation att ha uppnått över 300 miljoner nerladdningar sedan det grundades 2011. Hutch har också en diversifierad spelportfölj med 13 spel och licenser till immateriella rättigheter i världsklass med några av de största namnen i branschen, inklusive Formula 1®.

Bolaget genererade intäkter omkring 56,3 miljoner USD, en EBITDA omkring 14,0 miljoner USD och EBIT om 13,3 miljoner USD under de första nio månaderna 2020. Hutch har en högst attraktiv finansiell profil med en försäljningstillväxt för de första nio månaderna 2020 om 158 procent jämfört med samma period föregående år och ökande marginaler. Hutch hade ett genomsnitt om 5,4 miljoner MAUs[1], 676 tusen DAUs[2] och genererade 0,2 USD i ARPDAU[3] under de första nio månaderna 2020.

Tidiga investerare i bolaget innefattar riskkapitalfonderna BACKED VC, Index Ventures och Initial Capital samt ängelinvesteraren Chris Lee, vilka samtliga säljer sina aktier i bolaget som en del av Transaktionen.

Motiv för förvärvet och det nya gaming-holdingbolaget

MTG ser fortsatt starka tillväxtmöjligheter framöver genom Hutch tre huvudtitlar F1â Manager, Top Drives och Rebel Racing, vilka befinner sig i tidig tillväxtfas med stor framtida potential. Utöver dessa har Hutch lovande speltitlar som är planerade att lanseras under 2021 och 2022. Förvärvet av Hutch tillför en attraktiv spelportfölj och kunskap till MTG:s andra spelbolag och bidrar till MTG:s strategi att fortsätta växa både genom strategiska förvärv och genom organiska initiativ.

Som offentliggjordes igår den 7 december kommer MTG etablera ett nytt GamingCo för MTG:s hela spelverksamhet, inklusive InnoGames, Kongregate och nu också Hutch. Kombinationen av MTG:s befintliga spelportfölj inom midcoresegmentet, med Hutchs spel inom racinggenren möjliggör för den kombinerade organisationen att nå ut till en bredare publik. Det kombinerade bolaget kommer tillåta MTG att fullt ut realisera synergierna från delad expertis och nätverkseffekter mellan studios. MTG och Hutch tror också båda på samarbeten mellan vissa speltitlar och ESL Gaming samt DreamHack Sports Games.

MTG:s ägande i GamingCo kommer att uppgå till 77,35 procent efter transaktionerna. Resterande del av bolaget kommer att ägas av grundarna till InnoGames.

Köpeskilling och finansiering

MTG förvärvar 100 procent av aktierna i Hutch för en initial köpeskilling uppgående till 275 miljoner USD (på kassa- och skuldfri basis). Förutsatt att en bolagsstämma i MTG röstar för det som senast den 18 maj 2021, så kommer 9 660 434 miljoner USD av den initiala köpeskillingen räknas av och betalas genom en nyemission av 627 431 nya B-aktier i MTG, till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för B-aktierna på Nasdaq Stockholm mellan 10 november–7 december 2020 (dvs. 129,8 SEK per aktie). Sådana aktier kommer att omfattas av ett sedvanligt lock up-åtagande. Om bolagsstämman inte röstar för en nyemission av aktier, kommer hela den initiala köpeskillingen att betalas ut kontant. Den initiala köpeskillingen ska ses i ljuset av fortsatt stark tillväxt framöver och motsvarar en låg tvåsiffrig EBITDA 2021-multipel.

Transaktionen är strukturerad för att likrikta MTG:s och Hutch långsiktiga ekonomiska incitament och inkluderar en tilläggsköpeskilling som är baserad på Hutch finansiella utveckling under 2021-2024. Tilläggsköpeskillingen uppgår till ett förväntat totalt värde om 100 miljoner USD, som kommer betalas kontant. Den totala förväntade tilläggsköpeskillingen kommer att tas upp som en skuld i balansräkningen från och med den 31 december 2020.

Den initiala köpeskillingen som betalas för Hutch kommer att finansieras med MTGs befintliga kassa och genom ett nytt brygglån om 1 800 miljoner SEK (“Brygglånet”) med en löptid om 12 månader från DNB ASA, svensk filial och Swedbank AB (publ.). Den kontanta delen av tilläggsköpeskillingen avses finansieras genom MTG:s befintliga kassa och genom internt genererade medel. MTG har anlitat finansiella rådgivare för att utvärdera förutsättningarna för en emission av aktier för att refinansiera Brygglånet.

Villkor och tidplan för förvärvet

Det finns inga väsentliga villkor för fullföljandet av Transaktionen. Slutförandet av Transaktionen förväntas ske i december 2020.

Inbjudan till konferenssamtal

Ett konferenssamtal med möjlighet till att ställa frågor kommer att hållas imorgon 9 december kl. 09.00 med MTG:s VD Maria Redin, Finanschef Lars Torstensson samt EVP Gaming & Esports Arnd Benninghoff.

Sverige, Stockholm, +46 (0) 856 618 467
Storbritannien, +44 (0) 844 481 9752
USA, New York, +1 646 741 3167
Std International Dial-In,      +44 (0) 2071 928338
Kod: 4844519
SCROLL FOR MORE

Presentationen kommer att sändas via nedanstående länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/9k7argjt

Vänligen notera att enbart deltagare som ringer in kan ställa frågor under frågestunden.

Rådgivare

MTG har anlitat EY som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Norton Rose Fulbright som legala rådgivare till MTG i samband med Transaktionen.

Hutch har i samband med Transaktionen anlitat Aream & Co som finansiell rådgivare och Baker & McKenzie som legal rådgivare till Hutch, med Goodwin Procter som legal rådgivare till Index Ventures och BACKED VC och Gibson Dunn som legal rådgivare till Initial Capital.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 22.50 CET.

[1] Monthly active users (Sw. månatligen aktiva användare). [2] Daily active users (Sw. dagligen aktiva användare). [3] Average revenue per daily active user (Sw. genomsnittlig nettoomsättning per daglig aktiv användare).

För mer information: Oliver Carrà, Director of Public Relations Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Om Hutch

Sedan start 2011 har Hutch underhållit över 300 miljoner mobilspelare genom speltitlar som inkluderar Rebel Racing, F1 Manager, Top Drives och Hot Wheels: Race Off. Hutch är dedikerat till att växa racinggenren för mobil och till att möjliggöra för sitt community över världen att fortsätta uttrycka sin passion för bilar. Hutch har skapat en prisvinnande kultur för sina 100+ anställda i världsklass, baserade i huvudstudion i Shoreditch, London, med ytterligare studios i Dundee och Kanada. I december 2020 blev Hutch en del av MTG för att ytterligare accelerera skapandet av ett diversifierat upplevelseerbjudande inom racinggenren för mobil. För mer information, besök www.Hutch.io.

Credits & Legal

http://www.hutchgames.com/f1-manager-credits/

Framåtblickande information

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Transaktionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTGs kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)
Press Bilder