MTG förvärvar den ryska TV-kanalen Darial TV

MTG förvärvar den ryska TV-kanalen Darial TV

Stockholm
April 9, 2001
09.14 CEST

MTG FÖRVÄRVAR DEN RYSKA TV-KANALEN DARIAL TV SOM ETT LED I SIN GEOGRAFISKA EXPANSION AV TV3-KONCEPTET HAR MODERN TIMES GROUP MTG AB TECKNAT AVTAL OM ATT FöRVäRVA 75% AV AKTIERNA I DARIAL TV, EN AV RYSSLANDS åTTA KOMMERSIELLA TV-KANALER MED NATIONELL LICENS. KANALEN NåR REDAN IDAG 20 MILJONER RYSSAR, LIKA MåNGA SOM IDAG SER TV3 I DE SKANDINAVISKA OCH BALTISKA LäNDERNA SAMT UNGERN. 150 Det är ett stort och viktigt steg för MTG. Vi har en stark tilltro till Ryssland. Potentialen är väldig, vi tror att Ryssland kan bli en av de stora reklammarknaderna. Vi går in där med avsikten att bygga verksamheten på sikt, precis som vi gjort i Baltikum och gör i Ungern, säger Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG. MTG fullföljer genom förvärvet av Darial TV sin strategi att bredda den geografiska marknaden för sina starka varumärken. Darial TV når 20 miljoner tittare i Ryssland. Utbudet har hittills bestått av lokala program. Darial TV startades 1999 och har begränsad omsättning och låga fasta kostnader, vilket innebär att MTGs åtagande vad gäller rörelsekapital är i nivå med investeringen i Ungern. Köpeskillingen är konfidentiell. Kanalen kommer att ingå i Viasat Broadcasting och Ryssland får därmed en ny, bred, icke-politisk, underhållningskanal efter samma koncept som TV3 i Norden och Baltikum och Viasat3 i Ungern. 150 Synergierna med existerande TV-verksamhet är omfattande. Det handlar om allt från programinköp till teknik och försäljning. Att kunna gör inköp till TV-kanaler i Norden, Baltikum och Ryssland samtidigt ger oss en stark position, säger Hans-Holger Albrecht. Med en 75-procentig ägarandel i TV Darial är Viasat majoritetsägare i den nya kanalen. De återstående 25 procenten ägs av Natalia Darialova, som är en känd TV- och filmpersonlighet i Ryssland. Den nationella reklammarknaden i Ryssland beräknades uppgå till 385 miljoner dollar år 2000. Reklam-TV stod för 74 procent. Affären beräknas genomföras under maj månad under förutsättning att samtliga villkor uppfylls. Tillstånd för förvärvet har erhållits av ryska myndigheter. Altium Capital har varit säljarnas rådgivare vid affären. TV3 har sedan starten 1987 etablerats i de tre skandinaviska länderna och nås i Sverige, Norge och Danmark av drygt elva miljoner satellit-TV- tittare. I Baltikum går närvaron tillbaka till 1993 och där når TV3 genom det marksända nätet över sex miljoner TV-tittare, eller 90 procent av befolkningen. Genom att TV3 nyligen tilldelats en TV-licens för rikstäckande marknät också i Lettland är TV3 på väg att få rikstäckning i alla de tre baltiska länderna. I Ungern förvärvade Viasat Broadcasting, det affärsområde där TV- kanalerna inom MTG samlats, i augusti 2000 en privatägd kanal som sände över Budapest-området. Det var den första lanseringen av Viasat utanför MTGs geografiska kärnområde. I Ungern har Viasat3, som kanalen heter, blivit en rikstäckande reklam-TV-kanal med en snabb spridning. Den når nu cirka fyra miljoner TV-tittare. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef 08-562 000 50 Bert Willborg, pressansvarig 08-562 000 51 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/09/20010409BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/09/20010409BIT00020/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer