MTG FÖRVÄRVAR 50% AV MEDIAGRUPP PÅ BALKAN

MTG FÖRVÄRVAR 50% AV MEDIAGRUPP PÅ BALKAN

Stockholm
February 16, 2007
13.45 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att den har tecknat avtal med Apace Media plc om att förvärva 50% av Balkan Media Group Limited (’BMGL’). Apace Media plc handlas på Londonbörsens AIM-lista under symbolen APA.L (’Apace’). MTG kommer att ta operativ kontroll över BMGL från transaktionens avslut. MTGs totala köpeskilling uppgår till 11,65 miljoner euro och inkluderar köpet av aktierna tillhörande en minoritetsägare i ett av BMGLs dotterbolag.

BMGLs tillgångar omfattar 100% av ’Diema Vision’, 66% av ’Television MM’, 100% av ’Apace Internet Balkans’, 100% av ’Apace Media Bulgaria och 66% av ’TV ERA’. Diema Vision och Television MM äger sex TV-kanaler i Bulgarien. Apace Internet Balkans är en internetcommunity i Bulgarien som snart kommer att lanseras. Apace Media Bulgaria är en leverantör av centrala tjänster och TV ERA är en albansk-språkig TV-operatör i Makedonien. MTG kommer att konsolidera BMGL med start från transaktionens avslut. I dagsläget har bedömningen gjorts att det inte krävs något godkännande från myndigheter för att genomföra transaktionen. Vidare har ett optionsprogram inrättats, vilket ger MTG möjlighet att öka sitt ägande i BMGL över de kommande fem åren. BMGL hade en uppskattad försäljning på 2,63 miljoner euro för det första halvåret 2006. Företaget genererade ett rörelseresultat på 0,34 miljoner euro för samma period, med en rörelsemarginal på 13%. Kanalerna genererar huvuddelen av sina intäkter från försäljningen av abonnemang. Vidare genererar kanalerna betal-TV-intäkter via licensavgifter från tredjeparts kabel-TV och satellitoperatörer. Bulgarien är ett europeiskt tillväxtland med en befolkning på 7,9 miljoner, och starkt växande ekonomi och TV-marknad. Landet gick med i EU den 1 januari 2007. Under 2005 uppskattades den bulgariska marknaden för TV-reklam ha genererat mellan 75 och 80 miljoner euro i intäkter och ha utgjort cirka två tredjedelar av den totala reklammarknaden. Marknaden har växt starkt under de senaste åren i en takt av mer än 20% per år (källa: Zenith Optimedia). BMGL är den ledande kabel-TV-operatören i Bulgarien och driver sex kanaler (’Diema+’, ’Diema 2’, ’Diema Family’, ’Diema Extra’, ’MM TV’ och ’M2’). Kanalerna sänds via nästan 400 kabelnätverk och täcker cirka 70% av landets 3,1 miljoner TV-hushåll. BMGL’s sex bulgariska kanaler hade en uppskattad kombinerad tittartidsandel (SOV) (4+) på 4,5% i december 2006. Den största kanalen – Diema+ – har ett brett utbud av sport, filmer och underhållning och hade en tittartidsandel på 2,0% (4+) i december 2006. Diema 2 har en bredare programtablå som innehåller serier och sport, medan Diema Family inriktar sig mer på en kvinnlig målgrupp och med fokus på familjeunderhållning. BMGL har, precis som Viasat på många andra marknader, sändningsrättigheterna för en bred uppsättning av högkvalitativt sportinnehåll vilket inkluderar europeiska mästerskapen 2008 Europacupen. BMGL har även sändningsrättigheterna till de engelska, spanska och franska fotbollsligorna. De största konkurrerande kommersiella kanalerna i Bulgarien är NewsCorp-ägda ’bTV’ och ’Nova TV’, vilken ägs av grekiska Antenna Group. Dessa kanaler hade en uppskattad tittarandel på 39% respektive 17% (4+) i december 2006, med höga power ratios. Det statliga TV-bolaget BNTs public-service kanal ’Kanal 1’ hade en tittartidsandel på 14% under samma period, men har mindre reklamtid än andra kommersiella kanaler. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Vår räckvidd i Östeuropa fortsätter att öka i och med denna affär. Vi får nu tillgång till ett expansivt EU-land med en ekonomi som utvecklas snabbt och ett attraktivt medielandskap. Fram till idag har vi varit närvarande på marknaderna på Balkan genom försäljningen av Viasats betal-TV-kanaler till tredjeparts-operatörer, vilket har gett oss tillfällen att analysera och utforska nya möjligheter i regionen.” ”Denna investering ger oss en kritisk massa och är en bra utgångspunkt för vidare expansion i Sydosteuropa. Denna verksamhet har stora synergier med våra andra TV-verksamheter och vi kommer att fortsätta att investera i ökad penetration, tittarsiffror och marknadsandelar. Vi kommer att använda vår paneuropeiska närvaro för att främja utvecklingen av dessa mycket lovande verksamheter. Förvärvet både konsoliderar och förstärker vår betal-TV-närvaro i regionen, samt ger oss tillgång till nya reklammarknader med hög tillväxt. Vårt mål är att skapa den största TV-operatören på Balkan.” WOOD & CO har agerat som finansiell rådgivare till MTG under transaktionen. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 90 miljoner människor varje dag i 22 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf