Mtg förvärvar 20 procent av nyhetsbyrån FLT

Mtg förvärvar 20 procent av nyhetsbyrån FLT

Stockholm
December 13, 1999
16.33 CET

MTG FÖRVÄRVAR 20 PROCENT AV NYHETSBYRÅN FLT Modern Times Group MTG AB har förvärvat 20 procent av Nyhetsbyrån FLT. Avsikten är att bli en aktiv ägare i nyhetsbyrån, samtidigt som ramavtal tecknas för leverans av nyheter till olika medier inom MTG. MTG blir största minoritetsägare i Nyhetsbyrån FLT. Övriga 80 procent ägs av FLT Media som i sin tur ägs av svenska landsortstidningar. -Vi vill vara med och skapa en bred handelsplats för nyheter. Det finns så otroligt många fler köpare av nyhetstjänster i dag än tidigare, säger HC Ejemyr, VD MTG Publishing. Det handlar allt från företags Intranet till Internet-portaler och mobiltelefonibolagens och andras WAP-tjänster. Genom ramavtal mellan MTG och Nyhetsbyrån FLT säkras inflödet av nyheter till MTG-medier. Samtidigt stärks Nyhetsbyrån FLTs bevakning av storstäderna, det gäller även Göteborg och Malmö genom samarbete med Metro i dessa städer. ­ Jag ser det som mycket positivt att FLT Media får en stark och kreativ samarbetspartner i Nyhetsbyrån FLT med stort aktivt intresse av mediautveckling, säger Hans Ögren, VD i FLT Media och fortsätter: ­ Vi kan direkt se stora synergier i en förbättrad nyhetsbevakning i framför allt storstadsregionerna genom ett närmare samarbete med Metro till fromma för alla parter. ­ Det viktigaste för Nyhetsbyrån FLT är att snabbt utvecklas till en kommersiellt framgångsrik nyhetsbyrå genom att vara marknadsanpassad och flexibel i förhållande till kunderna och deras behov av tjänster. Med MTG som delägare kommer det kravet att accentueras, vilket är bra för hela marknaden, säger Christer Fälldin, chefredaktör för Nyhetsbyrån FLT. ­ Med MTG öppnas nya marknadssegment vilket omedelbart möjliggör skapandet av nya redaktionella produkter, samtidigt som utvecklingen fortsätter när det gäller riktade tjänster gentemot tidningsmarknaden, säger Christer Fälldin. För ytterligare information, v g kontakta HC Ejemyr, VD MTG Publishing, tel 08-402 99 00, Hans Ögren, VD FLT Media, tel 070-817 22 64 eller Christer Fälldin, chefredaktör Nyhetsbyrån FLT, tel 070-841 75 80. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/13/19991213BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/13/19991213BIT00580/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer