MTG: FÖRSÄLJNING AV SONETS VERKSAMHET

MTG: FÖRSÄLJNING AV SONETS VERKSAMHET

Stockholm
December 14, 2007
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att ett avtal har tecknats om försäljning av verksamheten inom Sonet Film till Svensk Filmindustri (SF) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. Transaktionen ger upphov till en preliminär nettoförlust av engångskaraktär på cirka 35 Mkr. Nettoförlusten återspeglar kontanta kostnader för nedstängning, samt nedskrivningar av bibliotek av filmrättigheter och kommer att redovisas i MTGs resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2007. Sonet Film redovisade en försäljning på 42 Mkr för de första nio månaderna 2007, vilket utgjorde mindre än 1% av koncernens totala försäljning. Verksamheten redovisade en rörelseförlust på 19 Mkr för samma period. Sonets resultat redovisas inom MTGs affärsområde Modern Studios.

Transaktionens förväntas vara avslutad i början av 2008. Transaktionen kräver inte några godkännanden från myndigheter. Svensk Filmindustri etablerades 1919 och är den ledande distributören av långfilm i Norden. Företaget har ett bibliotek på över 1.200 filmtitlar. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Försäljningen av verksamheten inom Sonet Film ligger i linje på vår pågående fokusering på våra kärnverksamheter inom TV och återspeglar den konsolidering av den nordiska produktions- och distributionsindustrin som för närvarande sker. Sonet har producerat och distribuerat ett antal internationellt framgångsrika långfilmer och vi önskar verksamheten all framgång i dess framtida utveckling som en del av regionens marknadsledare inom området.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2007 klockan 08.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf