MTG föreslår en extra kontant utbetalning om 2 767 miljoner kronor till sina aktieägare och en förenklad bolagsstruktur genom ett utbyte av minoritetsaktier

MTG föreslår en extra kontant utbetalning om 2 767 miljoner kronor till sina aktieägare och en förenklad bolagsstruktur genom ett utbyte av minoritetsaktier

Stockholm
May 9, 2022
23.42 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) tillkännagav idag att dess styrelse kommer att föreslå en extra kontant utbetalning om 25,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 2 767 miljoner kronor, genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen avser också att fortsätta återköpa aktier efter årsstämman 2022. Styrelsen kommer även föreslå att årsstämman 2022 beslutar om ett utbyte av aktierna som ägs av InnoGames grundare i MTG Gaming AB* mot nyemitterade MTG B-aktier.  

Återföring av värde till aktieägarna

Förslaget om aktieinlösen ingår i koncernens löfte om att distribuera minst 40 procent av nettolikviden från avyttringen av ESL till MTGs aktieägare. Förslaget innebär en extra kontant utbetalning om 25 kronor per aktie av serie A och B, totalt 2 767 miljoner kronor, genom ett aktieinlösenprogram som kommer genomföras efter årsstämman i juni 2022.

Styrelsen kommer även att föreslå ett fortsatt aktieåterköpsprogram för 2022.

Efter att aktieinlösenprogrammet är fullföljt kommer MTG att betala ut 154,8 miljoner kronor som kompensation för lämnade värdeöverföringar till säljarna av PlaySimple, i samband med slutförandet av det andra steget i förvärvet av PlaySimple (vilket fortfarande kräver godkännande av relevanta myndigheter) och i linje med det avtal MTG tecknade i samband med koncernens förvärv av PlaySimple i juli 2021. Information kring förvärvet återfinns här.

Minoritetsaktieutbytet

MTG äger 79 procent av aktierna i MTG Gaming. Resterande aktier innehas av EHM Holding GmbH, som ägs av InnoGames grundare Hendrik Klindworth, Eike Klindworth och Michael Zillmer. Efter slutförandet av aktieutbytet kommer ägarna av EHM Holding tillsammans att bli den största aktieägaren i MTG. Aktierna som ägs av EHM Holding kommer att vara föremål för ett treårigt så kallat lock-up-åtagande, vilket innebär att en tredjedel av aktierna blir tillgängliga för handel efter 12 månader, och resterande två tredjedelar efter 24, respektive 36 månader.   

Aktieutbytet kommer att vara neutralt för MTGs nuvarande aktieägare från ett EPS-perspektiv. Ett framgångsrikt utbyte av aktier kommer att resultera i en enklare och mer transparent bolagsstruktur för MTG, samt stötta koncernens framtida tillväxt som en renodlad gamingkoncern. EHMs ägarandel i MTG kommer att bero på den volymviktade genomsnittsaktiekursen för perioden mellan 9 maj och 3 juni 2022 och kommer att vara mellan 14,2 procent (baserat på en aktiekurs på 114 kronor) och 16,9 procent (baserat på en aktiekurs på 167 kronor). Den volymviktade genomsnittsaktiekursen för 20-dagarsperioden till och med den 9 maj 2022 var 115,28 kronor.

Aktieutbytet kräver godkännande av minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman 2022. Om årsstämman godkänner, kommer aktieutbytet att ske efter avstämningsdagen för aktiespliten i aktieinlösenprogrammet som MTG också planerar att föreslå till årsstämman, vilket förväntas ske omkring den 15 juni 2022.

MTGs styrelse har inhämtat ett värderingsutlåtande från EY. Detta värderingsutlåtande kommer att bli tillgängligt för MTGs aktieägare inför årsstämman 2022.

MTGs koncernchef och VD Maria Redin kommenterar:

“MTG är fokuserat på att skapa både lång- och kortsiktigt värde för våra aktieägare. Styrelsens förslag till årsstämman demonstrerar tydligt vår förmåga att leverera det vi har lovat. Efter den framgångsrika avyttringen av ESL Gaming arbetar vi nu för att säkerställa att koncernen har en effektiv och transparent bolagsstruktur som gynnar våra aktieägare och tillväxt. Förslagen visar också tydligt vårt långsiktiga fokus på att bygga värde tillsammans med, och för, de grundare och entreprenörer som finns i våra gamingbolag.”

Samtliga detaljer om förslagen avseende aktieutbyte och aktieinlösen kan hittas i MTGs kallelse till årsstämman 2022, som kommer offentliggöras idag, 9 maj 2022.

*MTG Gaming är ett holdingbolag som innehar hela koncernens internationella gamingverksamhet. Bolaget grundades i december 2020, när koncernen förvärvade ytterligare 17 % av den ledande tyska speltillverkaren och förläggaren InnoGames. Syftet med bolaget var att förenkla MTGs bolagsstruktur vid tidpunkten samt att underlätta skapandet av koncernens gamingvertikal.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release