MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

Stockholm
February 26, 2010
12.30 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att det totala antalet B-aktier har ökat från 57.966.114 till 59.259.742, medan det totala antalet A-aktier har minskat från 7.930.701 till 6.637.073. Förändringen återspeglar att totalt 1.293.628 av MTGs A-aktier omklassificerats till MTG B-aktier i februari. MTG innehar även totalt 850.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG aktier är därmed oförändrat och uppgår till 66.746.815. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 333.734.075.

Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. Omvandlingen av A-aktier till B-aktier har därför minskat det totala antalet röster till 126.480.472 från 138.123.124. Det totala antalet röster, exklusive de C-aktier som ägs av MTG, uppgår till 125.630.472. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf