MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

Stockholm
August 31, 2007
10.05 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet MTG A-aktier under augusti månad har minskat från 15.545.621 till 15.241.668 efter den tidigare offentliggjorda omklassificeringen av totalt 303.953 MTG A-aktier till MTG B-aktier. Det totala antalet MTG B-aktier har ökat från 51.525.919 till 51.829.872. Det totala antalet utfärdade och utestående MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 67.071.540. På grund av omklassificeringen har det totala antalet rösträtter i MTG minskat från 206.982.129 till 204.246.552. MTGs aktiekapital är oförändrat och uppgår till 335.357.700 kronor.

*** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Bert Willborg, Press tel +44 (0) 7912280850 Matthew Hooper, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf