MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

mars 4 2008

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att totalt 38.289 MTG A-aktier omklassificerats till MTG B-aktier. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 15.241.668 till 15.203.379 i februari medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 51.829.872 till 51.868.161. Det totala antalet utfärdade MTG-aktier är därmed oförändrat 67.071.540 och antalet utestående aktier efter gjorda återköp fram till idag uppgår till 66.352.540. Till följd av omklassificeringen har det totala antalet rösträtter i MTG minskat från 203.527.552 till 203.182.951. MTGs aktiekapital är oförändrat och uppgår till 335.357.700 kronor.


För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG
tel +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, Investerar & analytikerfrågor
tel +44 (0) 20 7321 5010

Bert Willborg, Pressfrågor
tel +44 (0) 791 2280 850

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×