MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

Stockholm
September 30, 2008
18.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 13.333 nya B-aktier har utfärdats till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2005 års incitamentprogram under september månad. Det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 15.091.426 och det totala antalet B-aktier har ökat från 50.785.616 till 50.798.949 under september månad. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 65.890.375. Därutöver äger koncernen 480.000 nyligen utfärdade MTG C-aktier, vilket innebär att det totala antalet utfärdade aktier uppgår till 66.370.375. C-aktierna har utfärdats i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årstämman den 14 maj 2008. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning. Det totala antalet rösträtter i MTG har ökat från 201.699.876 till 202.193.209 till följd av de nya utfärdade aktierna. MTGs aktiekapital uppgår nu till 331.851.875 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. ***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf