MTG: ​FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

MTG: ​FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Stockholm
August 31, 2010
17.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 109.915 nya B-aktier har utfärdats under augusti månad till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2007 års incitamentsprogram samt personaloptioner från 2006 och 2007 års incitamentsprogram. 260 A-aktier har därtill omvandlats till B-aktier under augusti. Det totala antalet B-aktier har därmed ökat från 59.298.134 till 59.408.309 under augusti, medan det totala antalet A-aktier har minskat från 6.637.073 till 6.636.813. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 66.045.122. Därutöver äger koncernen 1.065.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier uppgår därmed till 67.110.122. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har därmed ökat från 126.518.864 till 126.841.439. MTGs aktiekapital uppgår nu till 335.550.610 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se                                                       

Pressfrågor:Bert Willborg                Tel: +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti  2010 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf