MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL A- OCH B-AKTIER SAMT RÖSTER

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL A- OCH B-AKTIER SAMT RÖSTER

Stockholm
September 30, 2009
18.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat till 7.930.701 från 15.001.201 i september, efter att 7.070.500 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet B-aktier ökade med motsvarande antal till 57.959.674 från 50.889.174. MTG innehar även totalt 850.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG-aktier är därför oförändrat och uppgår till 66.740.375. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 333.701.875 kronor.

Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. Omvandlingen av A-aktier till B-aktier har därför minskat det totala antalet röster till 138.116.684 från 201.751.184. Det totala antalet röster, exklusive de C-aktier som ägs av MTG, uppgår till 137.266.684. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf