MTG ersätter långsiktig kreditfacilitet

MTG ersätter långsiktig kreditfacilitet

Stockholm
December 13, 2013
08.00 CET
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man framgångsrikt har ersatt sin nuvarande kreditfacilitet om 6,5 miljarder kronor, som var tillgänglig till och med oktober 2015, med en femårig facilitet i flera valutor om 5,5 miljarder kronor, samt ett lån på 1 miljard kronor.

Kreditfaciliteten arrangerades på egen hand och tillhandahålls av en grupp bestående av åtta internationella banker. DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank agerar Mandated Lead Arrangers och Bookrunners. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Belgium NV/SA och UniCredit Bank Austria AG agerar Lead Arrangers. DNB och SEB tillhandahåller lånet, som har en löptid på två år med två optioner för förlängning på vardera ett år. DNB agerar facilitets- och dokumentationsagent för transaktionerna.

Koncernens nettoskuld, vilken definieras som kassa och bank samt räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande skulder, uppgick till 373 miljoner kronor den 30 september 2013, motsvarande 0,3 gånger koncernens EBITDA för de senaste tolv månaderna. 5,6 miljarder kronor av koncernens tillgängliga kreditfaciliteter var outnyttjade i slutet av september 2013.

Mathias Hermansson, MTGs Finanschef, kommenterade: "Vi har framgångsrikt säkrat ny långsiktig finansiering för koncernen till attraktiva prisnivåer. Detta återspeglar vår sunda tillväxt och vårt starka kassaflöde, samt våra goda relationer med bankerna. Den nya strukturen stödjer vår fortsatta strategiska utveckling samt vår ambition att utforska en potentiell diversifiering av vår finansiering framöver. Vi kommer att fortsätta vårt ökade tempo av investeringar i tillväxt samtidigt som vi fortsätter att skapa god avkastning för våra aktieägare.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Mathias Hermansson, Finanschef Tel:                      +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                      +46 (0) 73 699 2714Email:                 investor.relations@mtg.se

MediaTel:                      +46 (0) 73 699 2709Email:                 press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release