MTG emitterar fyraårig företagsobligation om 1 miljard SEK

MTG emitterar fyraårig företagsobligation om 1 miljard SEK

Stockholm
March 11, 2014
10.15 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man framgångsrikt emitterat ett obligationslån värt 1 miljard kronor, på den svenska obligationsmarknaden. MTG har för avsikt att använda likviden för att återbetala koncernens existerande lån på 1 miljard kronor. MTG kommer att ansöka om en notering av obligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

Obligationen har en löptid på 4 år och utfärdas med en flytande kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent. SEB (publ) och DNB (publ) har agerat rådgivare.

MTG ersatte sin tidigare kreditfacilitet på 6,5 miljarder kronor med en 5,5 miljarder kronors facilitet i flera valutor och ett lån på 1 miljard kronor i december 2013. Koncernen har också inträtt på den kortfristiga kapitalmarknaden genom att etablera företagscertifikat genom ett program om 2 miljarder kronor, för att underlätta tillgång till kortfristig finansiering till attraktiva villkor. Koncernen har totala skulder på 1,829 miljoner kronor vid slutet av december 2013 och en nettoskuld på 772 miljoner kronor och en nettoskuld motsvarande 0,5 koncernens EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Mathias Hermansson, MTGs finanschef, kommenterade: ”Intresset för vårt första lokala företagsobligationslån var mycket stort, och reflekterar vår starka finansiella ställning, vår diversifierade och växande verksamhet, samt vår kassagenererande affärsmodell. Vi har refinansierat och diversifierat hela vår kreditfacilitet det senaste halvåret och byggt en plattform för ytterligare investeringar i långsiktig tillväxt.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               + 46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               + 46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 klockan 10.15 CET.

Ladda ned press filerna:
Release