MTG emitterar fyraårig företagsobligation om 1 miljard SEK

mars 11 2014

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man framgångsrikt emitterat ett obligationslån värt 1 miljard kronor, på den svenska obligationsmarknaden. MTG har för avsikt att använda likviden för att återbetala koncernens existerande lån på 1 miljard kronor. MTG kommer att ansöka om en notering av obligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

Obligationen har en löptid på 4 år och utfärdas med en flytande kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent. SEB (publ) och DNB (publ) har agerat rådgivare.

MTG ersatte sin tidigare kreditfacilitet på 6,5 miljarder kronor med en 5,5 miljarder kronors facilitet i flera valutor och ett lån på 1 miljard kronor i december 2013. Koncernen har också inträtt på den kortfristiga kapitalmarknaden genom att etablera företagscertifikat genom ett program om 2 miljarder kronor, för att underlätta tillgång till kortfristig finansiering till attraktiva villkor. Koncernen har totala skulder på 1,829 miljoner kronor vid slutet av december 2013 och en nettoskuld på 772 miljoner kronor och en nettoskuld motsvarande 0,5 koncernens EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Mathias Hermansson, MTGs finanschef, kommenterade: ”Intresset för vårt första lokala företagsobligationslån var mycket stort, och reflekterar vår starka finansiella ställning, vår diversifierade och växande verksamhet, samt vår kassagenererande affärsmodell. Vi har refinansierat och diversifierat hela vår kreditfacilitet det senaste halvåret och byggt en plattform för ytterligare investeringar i långsiktig tillväxt.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×