MTG: EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

juni 18 2009

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 370.000 nya C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 11 maj 2009.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kr per aktie.

Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning.

MTG äger nu totalt 850.000 C-aktier, efter en tidigare emission och återköp av 480.000
C-aktier den 28 augusti 2008 i enlighet med riktlinjerna för det incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma 2008.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×