MTG: ​EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

MTG: ​EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

Stockholm
June 18, 2010
15.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 215.000 nya C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 17 maj 2010.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kr per aktie.Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. MTG äger nu totalt 1.065.000 C-aktier, efter tidigare emissioner och återköp av 370.000C-aktier 2009 samt 480.000 aktier 2008, i enlighet med riktlinjerna för de incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämmor 2008 och 2009.***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          Pressfrågor:Bert Willborg                Tel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2010 klockan 15.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf