MTG: EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

MTG: EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

Stockholm
August 28, 2008
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 480.000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årstämman den 14 maj 2008.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har återköpts av MTG för 5,00 kr. Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i MTGs incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf