MTG: EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

augusti 28 2008

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 480.000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årstämman den 14 maj 2008.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 5,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har återköpts av MTG för 5,00 kr.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i MTGs incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.


För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker
Matthew Hooper / Oscar Hyléen
Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor
Bert Willborg
Tel: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×