MTG: CDON FULLFÖLJER BUDET PÅ GYMGROSSISTEN NORDIC AB

MTG: CDON FULLFÖLJER BUDET PÅ GYMGROSSISTEN NORDIC AB

Stockholm
January 23, 2008
10.30 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), offentliggjorde den 14 december 2007, genom det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”), ett rekommenderat kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ.) (”Gymgrossisten”) till ett pris om 33,10 kronor kontant för varje aktie i Gymgrossisten (”Erbjudandet”).

Den ursprungliga anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 18 januari 2008. Totalt 5.817.535 aktier, motsvarande 98,44% procent av det totala antalet aktier och röster i Gymgrossisten har lämnats in i Erbjudandet. CDON förklarar härmed Erbjudandet ovillkorat och fullföljer därmed Erbjudandet. Redovisning av likvid kommer att påbörjas omkring den 25 januari 2008. I syfte att möjliggöra för de aktieägare i Gymgrossisten som inte ännu accepterat Erbjudandet att lämna in sina aktier har CDON beslutat att förlänga anmälningsperioden till den 1 februari 2008. Redovisning av likvid avseende aktier som lämnats in under den förlängda anmälningstiden kommer att inledas omkring den 8 februari 2008. CDON har beslutat att inom kort begära tvångsinlösen av resterande aktier i Gymgrossisten samt att i samband härmed ansöka om att handeln i Gymgrossistens aktier upphör på First North. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf