MTG börjar sända TV3 i 19 svenska regioner

MTG börjar sända TV3 i 19 svenska regioner

Stockholm
February 27, 2012
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man ökar antalet regionala sändningar för fri-TV-kanalen TV3 i Sverige från sex till 19 regioner. Samma programinnehåll sänds över alla regioner, men separat reklam ingår nu i de olika regionala sändningarna. MTG har även integrerat sin säljkår för att erbjuda en unik och kraftfull kombination av TV, radio och online-annonsering för kunder på de nationella, regionala och lokala marknaderna.

Lanseringen speglar MTGs fokus på att leverera ännu större värde till sina kunder genom att ge dem möjlighet att köpa regionalt anpassad reklam, samt en unik blandning av olika medier för att nå en större andel av målgruppen, utspritt över hela dygnet. Regional reklam i Sverige svarade för ungefär hälften av de årliga totala reklaminvesteringarna på 28 miljarder kronor under 2010. Den regionala marknaden har historiskt sett dominerats av tryckta medier, och TV har endast representerat cirka 5 procent av reklaminvesteringarna, enligt 2010 års siffror från Institutet för reklam och mediestatistik, IRM.

Lanseringen av de 19 TV-regionerna sker efter sammanslagningen av MTG:s annonsförsäljning på TV, radio och online till en avdelning under 2011. Detta gör det möjligt för MTGs svenska mediehus att erbjuda nationell, regional och lokal reklam i alla tre medietyper separat eller i kombination. De medier som ingår är TV3, MTGs radiostationer RIX FM och Bandit, samt de internetbaserade catch-up tjänsterna TV3 Play, TV6 Play, och TV8 Play.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Vi tillkännagav detta initiativ i maj förra året och har förberett för oss för det genom att omstrukturera våra säljteam och genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska förändringar. Den lokala och regionala reklammarknaden har historiskt inte bara dominerats av tryckta medier, utan merparten av den lilla del som faktiskt tillfallit TV har gått till det marknadsledande TV-bolaget. Denna struktur påminner om hur den nationella marknaden har sett ut i det förflutna, och vi är fast beslutna att förändra det till att i högre grad återspegla den moderna mediemarknaden. Dessutom erbjuder vårt kombinerade erbjudande en unik och avgörande räckvidd över hela dygnet, vilket speglar det sätt på vilket människor i allt större utsträckning konsumerar media.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 Februari 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf