MTG avslutar aktieåterköpsprogram på 377 miljoner kronor

MTG avslutar aktieåterköpsprogram på 377 miljoner kronor

Stockholm
May 10, 2023
08.00 CEST
Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har idag framgångsrikt avslutat det aktieåterköpsprogram som lanserades i oktober 2022, vilket har gjort det möjligt för MTG att återköpa 4 618 588 egna B-aktier för cirka 377,4 miljoner kronor, till ett volymvägt genomsnittligt pris på 81,7145 kronor per aktie. Detta initiativ är en del av MTG:s pågående arbete för att optimera sin kapitalstruktur och leverera aktieägarvärde.

MTG har skapat betydande avkastning till aktieägare sedan avyttringen av ESL Gaming i april 2022. Detta har uppnåtts genom en kontantöverföring på 25 kronor per aktie genom MTG:s aktieinlösenprogram på 2,8 miljarder kronor i juli 2022 samt tre följande aktieåterköpsprogram. MTG har sammanlagt återköpt aktier för nästan 700 miljoner kronor genom de tre programmen.  

MTG fortsätter att ha en stark balansräkning efter försäljningen av ESL och är fokuserat på fortsatt skapande av aktieägarvärde. MTG:s styrelse har också föreslagit att årsstämman 2023 ska bemyndiga styrelsen att inleda nya aktieåterköpsprogram fram till årsstämman 2024.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release