MTG AVSER LÄGGA OBLIGATORISKT BUD PÅ P4 RADIO HELE NORGE ASA

MTG AVSER LÄGGA OBLIGATORISKT BUD PÅ P4 RADIO HELE NORGE ASA

Stockholm
September 12, 2006
09.06 CEST

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att den har för avsikt att, i enlighet med Kapitel 4 av den norska lagen om handel med värdepapper, lägga ett obligatoriskt bud på 30 norska kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”) för det utestående utfärdade aktiekapitalet i P4 Radio Hele Norge ASA (”P4 Radio” eller ”Företaget”). P4 Radio är det största privata nationella radionätverket i Norge. Det obligatoriska budet är ett resultat av att MTG igår, den 11 september 2006, efter Oslobörsens stängning införskaffade ytterligare 9,407,730 aktier i P4 Radio. Aktierna införskaffades från ett antal institutionella och privata ägare för ett pris på 30 norska kronor per aktie. MTG äger nu 22,206,058 aktier i P4 Radio, vilket motsvarar 68,8% av Företagets 32.258.080 utestående aktier. Budpriset på 30 norska kronor per aktie i P4 Radio motsvarar en premie på 50% i förhållande till priset per aktie i P4 Radio vid Oslobörsens stängning igår, vilket uppgick till 20 norska kronor. Budets pris motsvarar vidare en premie på 39% per aktie i förhållande till det viktade genomsnittliga priset på 21,60 norska kronor vid handel med P4 Radio-aktien under de senaste tre månaderna sedan den 9 Juni 2006. Budpriset innebär att P4 Radio värderas till 967,7 miljoner norska kronor. Budprospektet, vilket kommer att innehålla Erbjudandets villkor och anvisningar, presenteras så snart som praktiskt möjligt och, enligt gällande krav, inom fyra veckor. SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET • Budpris på 30 norska kronor per aktie jämfört med ett pris på 20 norska kronor per aktie vid börsens stängning igår, 11 september 2006 • Motsvarar 50% premie på gårdagens stängningspris och 39% premie på det viktade genomsnittliga priset under tre månader • Innebär att 100% av P4 Radio värderas till 967,7 miljoner norska kronor • Direkt värdeskapande för MTGs aktieägare • Synergier i den operativa verksamheten tack vare potentialen för pan-skandinaviska reklamförsäljningsinitiativ, samt möjligheter inom korsmarknadsföring, redaktionellt innehåll och nya medier • Reflekterar MTGs strategiska fokus på kärnverksamheter inom broadcasting med operativa skalfördelar Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”P4 Radio har varit en långsiktig investering för MTG i nästan tio år. Företaget genererar kassaflöden och har en stark ledningsgrupp. Det föreslagna förvärvet representerar ett gynnsamt värde för P4 Radios aktieägare och kommer att vara direkt värdeskapande för MTGs aktieägare. Förvärvet kommer att skapa den överlägset största nordiska radioverksamheten, vilket skulle tillåta att man tillsammans kan sträva efter multinationella reklamkontrakt, dra nytta av synergier inom den operativa verksamheten, inklusive ökad korsmarknadsföring med MTGs nuvarande verksamhet inom broadcasting, samt underlätta för utvecklingen av nya medieinitiativ och gemensamma redaktionella projekt. P4 Radio har framgångsrikt ökat sin lyssnarandel på en konkurrensutsatt marknad och har en god position på den norska marknaden som det storleksmässigt andra största kommersiella reklammediet. Detta förvärv ligger i linje med vårt fokus på kärntillgångar inom broadcasting och skulle tillåta oss att vidareutveckla P4s affärsverksamhet inom ramen för vår övriga verksamhet.” MTG har varit aktieägare i P4 Radio sedan 1996 och har, före gårdagens transaktioner, innehaft 12.798.328 aktier, vilket representerade 39,7% av det utestående aktiekapitalet i P4 Radio. MTG har redogjort för sitt minoritetsintresse i Företaget som intressebolag och har därför redovisat resultatandelen inom affärsområdet Radio. MTGs aktieinnehav i P4 Radio representeras av tre ledamöter i Företagets styrelse. P4 Radio är den ledande privata nationella radiostationen i Norge och uppnådde en marknadsandel för radioreklam för helåret 2005 på cirka 55%. P4 Radio har cirka 1,25 miljoner lyssnare dagligen (källa: PPM) och har en nationell licens för public service som sträcker sig till slutet av år 2013 samt täcker cirka 80% av Norges befolkning. P4 Radio kunde redovisa en försäljningstillväxt på 14% till 270,9 miljoner norska kronor under helåret 2005, och en årlig ökning av rörelseresultatet på 68%, vilket uppgick till 71,2 miljoner norska kronor. Resultatet efter skatt ökade med 59% under helåret 2005 och uppgick till 52,3 miljoner norska kronor. Resultatet per aktie för samma period uppgick till 1,62 norska kronor (1,02 norska kronor). Företagets hade en positiv nettokassa per den 30 juni 2006. P4 Radios högkvarter ligger i den tidigare OS-staden Lillehammer. Företaget finns även regionalt representerat och har utsändningsstudior i Tromsö, Bergen, Kristianstad och huvudstaden Oslo. Vid 2005 års utgång hade Företaget 83 heltidsanställda. P4 Radio är noterat på Oslobörsen under symbolen PFI och hade efter börsens stängning 11 september 2006 ett börsvärde på 645,2 miljoner norska kronor. MTG är det största nordiska företaget inom broadcasting av radio och TV. Dess huvudsakliga verksamhet inom broadcasting innefattar marknadsledande fri-TV-kanaler, Viasats satellit-TV-plattform, över 20 betal-TV-kanaler från Viasat, RIX FM – det största kommersiella radionätverket i Sverige, med en penetration på 89% och 1,4 miljoner lyssnare dagligen (källa: SIFO). MTG äger och driver också nationella och lokala radiostationer i Lettland och Litauen samt har även en indirekt ägarandel i Radio Nova – det största finska radionätverket där ägarandelen uppgår till 15%. MTGs internationella verksamhet inom broadcasting innefattar fri-TV-kanaler i tio europeiska länder och betal-TV-kanaler på 21 olika marknader i Europa. Viasats kanaler når dagligen fler än 80 miljoner människor i dessa länder. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna MTGA och MTGB och hade ett vid börsens stängning den 11 september 2006 ett börsvärde på 24,7 miljarder svenska kronor. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 Om MTG: MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 21 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf