MTG AVSER ATT ÅTERKÖPA AKTIER

MTG AVSER ATT ÅTERKÖPA AKTIER

Stockholm
September 19, 2007
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman 2007 att bolaget fram till och med årsstämman 2008 skall återköpa A- och B-aktier.

Återköp kommer att ske på OMX Nordiska börs till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Avsikten är att dra in de återköpta aktierna efter godkännande från aktieägarna på nästa årsstämma. Koncernen kan inte äga mer än 10% av det totala antalet egna utfärdade aktier. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Målet med återköpet är att öka värdet för aktieägarna genom ökad vinst per aktie. Vi har en stark balansräkning, en nettokassa vid slutet av andra kvartalet 2007 och genererar dessutom ansenligt fritt kassaflöde. Vi fortsätter att sträva efter en balans mellan att investera i existerande och nya verksamheter, samt förbättra den direkta avkastningen till aktieägare och optimera vår kapitalstruktur. Vi har, från mitten av 2006, gett tillbaka över två miljarder kronor till aktieägarna och redovisat en avkastning på eget kapital på 29%.” För ytterligare information om genomförande av återköp inom detta mandat hänvisar vi till http://omxgroup.com/nordicexchange. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf