MTG ANSÖKER OM AVREGISTRERING OCH AVNOTERING FRÅN NASDAQ

december 17 2003

MTG ANSÖKER OM AVREGISTRERING OCH AVNOTERING FRÅN NASDAQ

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB,
tillkännagav idag att företaget kommer att ansöka om att avregistrera
bolagets depåbevis (American Depositary Shares) hos amerikanska SEC
enligt Securities Exchange Act från 1934, efter Nasdaq-börsens
stängning, onsdagen den 31 december 2003. MTGs rapporteringkrav enligt
Securities and Exchange Act kommer att upphöra vid tidpunkten för denna
ansökan. I samband med avregistreringen av depåbevisen avser MTG
avnotera depåbevisen från NASDAQ National Market efter Nasdaq-börsens
stängning, onsdagen den 31 december 2003.

Ansökningarna påverkar inte MTGs notering av A- och B-aktier på
Stockholmsbörsen. MTG kommer att fortsätta med den rapportering som
krävs enligt Securities Exchange Act från 1934 fram till och med
Nasdaq-börsens stängning, onsdagen den 31 december 2003.

MTGs aktier registrerades hos SEC och noterades som depåbevis på NASDAQ
National Market under 1997 i form av amerikanska depåbevis, som vardera
motsvarar en aktier av serie B. MTGs styrelse har beslutat att ansöka
om avnotering av följande skäl:

*Omsättningen av depåbevisen på NASDAQ är mycket låg. Under 2003
har endast 52.627 depåbevis omsatts, jämfört med 66,1 miljoner omsatta
aktier på Stockholmsbörsen under samma tidsperiod.

*Antalet aktieägare av A- och B-aktier samt depåbevis, som har sin
hemvist i USA är färre än 300. Den 8 december 2003 fanns det endast
99.518 depåbevis utestående vilket kan jämföras med bolagets totalt
15.545.621 A-aktier och 50.829.535 B-aktier.

*Styrelsen tror inte att avregistreringen och avnoteringen kommer
att ha någon negativ inverkan på MTGs större amerikanska aktieägares
möjlighet att äga aktier i bolaget.

Av dessa skäl anser MTGs styrelse att kostnaderna för SEC
registreringen och Nasdaq-noteringen inte längre går att motivera.
Registrerade innehavare av depåbevis kommer att kontaktas av The Bank
of New York (depåbank för depåbevisen) med information om avnoteringen
och tillvägagångssätt.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se,
eller kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

MTG är ett internationellt medieföretag med verksamheter i över 30 länder och huvudsaklig broadcastingverksamhet i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. MTGs Viasat-kanaler når dagligen över 50 miljoner tittare i 14 länder och MTGs radiostationer når dagligen 2.7 miljoner lyssnare. Viasat erbjuder via sin DTH-plattform ett kanalpaket med 48 egenproducerade- och tredjepartskanaler. MTG är ett ledande företag inom direktförsäljning via TV i Europa och sänder homeshopping-kanaler till 100 miljoner hushåll i 52 länder, ett ledande företag inom produktion av reality-TV, samt global marknadsledare inom textnings- och dubbningsverksamhet till underhållnings-industrin.

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbol: MTGNY).


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20660/wkr0006.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×