MTG ANSÖKER OM AVREGISTRERING OCH AVNOTERING FRÅN NASDAQ

MTG ANSÖKER OM AVREGISTRERING OCH AVNOTERING FRÅN NASDAQ

Stockholm
December 17, 2003
16.50 CET

MTG ANSÖKER OM AVREGISTRERING OCH AVNOTERING FRÅN NASDAQ Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att företaget kommer att ansöka om att avregistrera bolagets depåbevis (American Depositary Shares) hos amerikanska SEC enligt Securities Exchange Act från 1934, efter Nasdaq-börsens stängning, onsdagen den 31 december 2003. MTGs rapporteringkrav enligt Securities and Exchange Act kommer att upphöra vid tidpunkten för denna ansökan. I samband med avregistreringen av depåbevisen avser MTG avnotera depåbevisen från NASDAQ National Market efter Nasdaq-börsens stängning, onsdagen den 31 december 2003. Ansökningarna påverkar inte MTGs notering av A- och B-aktier på Stockholmsbörsen. MTG kommer att fortsätta med den rapportering som krävs enligt Securities Exchange Act från 1934 fram till och med Nasdaq-börsens stängning, onsdagen den 31 december 2003. MTGs aktier registrerades hos SEC och noterades som depåbevis på NASDAQ National Market under 1997 i form av amerikanska depåbevis, som vardera motsvarar en aktier av serie B. MTGs styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av följande skäl: *Omsättningen av depåbevisen på NASDAQ är mycket låg. Under 2003 har endast 52.627 depåbevis omsatts, jämfört med 66,1 miljoner omsatta aktier på Stockholmsbörsen under samma tidsperiod. *Antalet aktieägare av A- och B-aktier samt depåbevis, som har sin hemvist i USA är färre än 300. Den 8 december 2003 fanns det endast 99.518 depåbevis utestående vilket kan jämföras med bolagets totalt 15.545.621 A-aktier och 50.829.535 B-aktier. *Styrelsen tror inte att avregistreringen och avnoteringen kommer att ha någon negativ inverkan på MTGs större amerikanska aktieägares möjlighet att äga aktier i bolaget. Av dessa skäl anser MTGs styrelse att kostnaderna för SEC registreringen och Nasdaq-noteringen inte längre går att motivera. Registrerade innehavare av depåbevis kommer att kontaktas av The Bank of New York (depåbank för depåbevisen) med information om avnoteringen och tillvägagångssätt. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG är ett internationellt medieföretag med verksamheter i över 30 länder och huvudsaklig broadcastingverksamhet i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. MTGs Viasat-kanaler når dagligen över 50 miljoner tittare i 14 länder och MTGs radiostationer når dagligen 2.7 miljoner lyssnare. Viasat erbjuder via sin DTH-plattform ett kanalpaket med 48 egenproducerade- och tredjepartskanaler. MTG är ett ledande företag inom direktförsäljning via TV i Europa och sänder homeshopping-kanaler till 100 miljoner hushåll i 52 länder, ett ledande företag inom produktion av reality-TV, samt global marknadsledare inom textnings- och dubbningsverksamhet till underhållnings-industrin. MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20660/wkr0006.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0006.pdf