MTG accelererar digital utveckling, förändringar i verkställande ledningen

MTG accelererar digital utveckling, förändringar i verkställande ledningen

Stockholm
December 3, 2015
08.00 CET
Efter MTGs investeringar i ett antal nya större digitala verksamheter, samt omorganisationen till en landsstruktur under de senaste sex månaderna, görs nu förändringar i ledningen av koncernens digitala verksamheter, inklusive den digitala acceleratorn MTGx.
  • Play-tjänsterna i åtta olika länder kommer framöver att tillhöra de lokala landsorganisationerna, närmare kunderna och lokalt innehåll. Koncernens intäkter från Play-tjänsterna har ökat med 42 procent under de första nio månaderna 2015, och antalet startade strömmar har ökat över 100 procent.
  • MTGx centrala tekniktjänster för både Play-tjänsterna och Viaplay samlas under ledning av den nordiska streamingtjänsten Viaplays VD Jonas Karlén, som kommer att rapportera direkt till MTGs VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann. Antalet startade strömmar för Viaplay mer än fördubblades i det tredje kvartalet 2015.
  • MTGx Ventures kommer även fortsättningsvis fokusera på utvecklingen av de spännande nya verksamheterna Turtle Entertainment (där MTG äger 74 procent), Zoomin.TV (51 procent), Splay (81 procent) och Dreamhack (100 procent), samt ett antal start-ups, utvecklingsprojekt och hubbar. Dessa snabbväxande verksamheter genererar tillsammans mer än 2,4 miljarder månatliga visningar globalt och har en sammanlagd extern försäljning på 850 miljoner kronor årligen. Arnd Benninghoff har varit chef för Ventures sedan han kom till MTG från sin roll som CDO på ProsiebenSat1, i november 2014. Han blir nu MTG Executive Vice President och VD för MTGx Ventures.

Arnd kommer att rapportera till Mathias Hermansson, som återgår till arbetet den 18 december efter sin ledighet. Mathias tar den nya rollen som arbetande styrelseordförande i MTGx Ventures och rådgivare till MTGs koncernchef i ett antal strategiska projekt. Maria Redins roll som tillförordnad finanschef blir därför permanent med omedelbar verkan. Som en konsekvens av dessa förändringar lämnar Rikard Steiber, MTG EVP och CDO, MTG.

Koncernen genomgår snabba förändringar. Vi har en stor och snabbväxande digital verksamhet där vi är ledande i viktiga och kompletterande kategorier inom rörlig bild online. MTGx har som planerat fungerat som förändringsmotor och katalysator, och vi har nu anmärkningsvärd hastighet både i digitaliseringen av befintliga verksamheter och även adderingen av nya.

Den strategiska transformationen av vår verksamhet är en tydlig prioritet för MTG. Rikards uppdrag att skapa MTGx och ta ut riktningen för transformationen är nu slutfört, och han går nu vidare med våra tack. Arnds jobb har precis börjat efter förvärven av ett antal mycket spännande varumärken och organisationer. Han kliver nu in i rollen som EVP och kommer att jobba nära Mathias, som tar sig an en ny roll. MTGx Ventures kommer nu att accelerera utvecklingen av det vi äger, och samtidigt identifiera och dra nytta av andra attraktiva och kompletterande möjligheter. Jag är också glad över att Maria blir permanent i en roll hon har gjort till sin egen under de senaste sex månaderna.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor? www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 klockan 08:00.

Ladda ned press filerna:
Release