MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

Stockholm
February 16, 2006
08.07 CET

Stockholm den 16 februari 2005 - Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt preliminära resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2005. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS. HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET - Försäljningen steg med 27% till 2.463 (1.934) Mkr - Rörelseresultatet näst intill fördubblades till 543 (272) Mkr - Stark försäljningsökning och marginalförbättringar för samtliga kärnområden inom broadcasting – Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden och Central- och Östeuropa - Försäljningen för Viasat Broadcasting steg med 36% till 2.023 (1.493) Mkr och rörelseresultatet ökade med 60% till 546 (341) Mkr - Nettoökningen av DTH premiumabonnenter uppgick till 56.000 - Resultatet efter skatt mer än fördubblades till 370 (129) Mkr - Resultatet per aktie före utspädning mer än fördubblades till 5,53 (1,95) kronor HÖJDPUNKTER HELÅRET - Försäljningen steg med 18% till 8.012 (6.805) Mkr - Rörelseresultatet ökade med 90% till 1.285 (677) Mkr (2004 exklusive 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) - Stark försäljningsökning och marginalförbättringar för samtliga kärnområden inom broadcasting - Försäljningen för Viasat Broadcasting steg med 24% till 6.437 (5.181) Mkr och rörelseresultatet ökade med 88% till 1.388 (737) Mkr - Nettoökningen av DTH premiumabonnenter uppgick till 151.000 - Resultatet efter skatt ökade med 66% till 1.237 (746) Mkr (2005 inkluderar 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4, 2004 inkluderade 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) - Resultatet per aktie före utspädning ökade med 65% till 18,56 (11,23) kronor UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A - Styrelsen föreslår utskiftning av aktier i Metro International S.A. genom aktiesplit och obligatoriskt inlösenprogram Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef, kommenterade: ”2005 har varit ett mycket starkt år för MTG, och varje enhet inom vår kärnverksamhet broadcasting har levererat fortsatt försäljningstillväxt och ökade marginaler. Detta resulterade i att vi för 2005 kan presentera det bästa rörelseresultatet i MTGs historia. Vi ser nu fördelarna med de strategiska investeringarna som har skett under de senaste åren för att stärka vårt programutbud, öka penetrationen samt förbättra kanalutbudet och teknologin. Vi har dessutom ökat marknadsföringen och expanderat vår närvaro på nya tillväxtmarknader, och framgångsrikt byggt marknadsledande positioner och utökat vårt utbud av produkter och tjänster. Således har vi lyckats generera en avkastning på vårt sysselsatta kapital på 22,1% under 2005. Dessa investeringar fortsatte under 2005 med lanseringen av fem nya Viasat-kanaler, lansering av revolutionerande produkten Viasat+ och förvärv av aktier i bolagen som kontrollerar BET24 och TV Prima, vilka utgör byggstenar för fortsatt tillväxt. Vi har fortsatt att framgångsrikt utveckla vår broadcastingverksamhet. Den innehåller en balanserad mix av exponering i strukturellt föränderliga och växande reklammarknader i Skandinavien samt i snabbt växande länder i Central- och Östeuropa. MTGs ägande och skötsel av dessa verksamheter, framför allt genom en centraliserad struktur, ger MTG en naturlig fördel som möjliggör för bolaget att arbeta snabbare, flexiblare och mer kostnadseffektivt än våra konkurrenter. Som en följd av koncernens starka balansräkning, det starka kassaflödet och vårt strategiska fokus på våra kärnverksamheter, föreslår styrelsen att MTG skiftar ut sina aktier i Metro International till MTGs aktieägare genom en aktiesplit och utgivande av obligatoriska inlösenaktier. Våra aktieägare har haft en god avkastning på vår investering i Metro, som en gång grundades inom MTG. Metro har utvecklats till världens största och mest snabbväxande internationella dagstidning. Ytterligare detaljer om förslaget finns i slutet av denna rapport och kommer att presenteras i sin helhet innan bolagsstämman. Sammanfattningsvis följer vi våra strategiska målsättningar, och vi fortsätter att utvärdera nya investeringsmöjligheter för att generera ytterligare värde för aktieägarna.”

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf