Modern Times Group MTG AB - Bokslutskommuniké 2002

Modern Times Group MTG AB - Bokslutskommuniké 2002

Stockholm
February 12, 2003
15.00 CET

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), avger idag, onsdagen den 12 februari 2003, preliminärt resultat för helåret och det fjärde kvartalet 2002. · Omsättningen uppgick till 1.730 (1.852) Mkr för kvartalet, och rörelseresultatet uppnådde 192 (225) Mkr exklusive engångsposter, och visade en rörelsemarginal på 11%. · Omsättningen uppgick till 6.023 (6.402) Mkr för helåret, och rörelseresultatet uppgick till 230 (375) Mkr exklusive engångsposter, och visade en rörelsemarginal på 4%. · Poster av engångskaraktär uppgick till -126 Mkr för kvartalet och 37 Mkr för helåret, och omfattar reavinster på 163 Mkr, avsättningar för nedläggningar och nedskrivningar på sammanlagt 96 Mkr, och 30 Mkr avseende sponsorkostnader för Victory Challenge. · Det fria kassaflödet från rörelsen ökade med 423 Mkr under 2002 till 345 (-78) Mkr, och fritt kassaflöde per aktie uppgick till 5,20 (- 1,18) kr per aktie. · Antalet digitala DTH-abonnenter ökade till 617.000 under kvartalet, och rörelseresultatet för betal-TV mer än fördubblades under året till 352 (164) Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer