MODERN TIMES GROUP GENOMFÖR KAPITALMARKNADSDAG DEN 10 JUNI

MODERN TIMES GROUP GENOMFÖR KAPITALMARKNADSDAG DEN 10 JUNI

Stockholm
May 17, 2010
14.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), genomför 2010 års kapitalmarknadsdag på Chelsea Football Club i Fulham, West London, torsdagen den 10 juni.

Konferensen omfattar en heldag med presentationer från MTGs ledningsgrupp, och avslutas med en kvällsreception. Ett detaljerat schema kommer att skickas till anmälda deltagare i god tid. Registrering för kapitalmarknadsdagen sker via email till investor.relations@mtg.se så tidigt som möjligt. Registrering kan även ske genom att fylla i den bifogade blanketten och skicka den via fax till +44 20 7321 5020, eller genom att kontakta MTG Investor Relations på +44 20 7321 5031. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf