Modern Times Group årsredovisning 2010

april 7 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat sin årsredovisning för 2010. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på MTGs hemsida www.mtg.se (http://www.mtg.se/).


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×