MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2009

april 8 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat sin årsredovisning för 2009. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på MTGs hemsida www.mtg.se.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×