MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2008

april 8 2009

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) har publicerat sin årsredovisning för 2008. Årsredovisningen återfinns på engelska och svenska på MTGs hemsida www.mtg.se.


För ytterligare information, besök www.mtg.se.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×