MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2008

MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2008

Stockholm
April 8, 2009
18.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) har publicerat sin årsredovisning för 2008. Årsredovisningen återfinns på engelska och svenska på MTGs hemsida www.mtg.se.

*** För ytterligare information, besök www.mtg.se.

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf