MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

april 16 2008

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) har publicerat sin årsredovisning 2007. Årsredovisningen återfinns på engelska och svenska på MTGs hemsida www.mtg.se. Det fullständiga förslaget till MTGs årsstämma 2008 finns också på MTGs hemsida.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×