MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

MODERN TIMES GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

Stockholm
April 16, 2008
15.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) har publicerat sin årsredovisning 2007. Årsredovisningen återfinns på engelska och svenska på MTGs hemsida www.mtg.se. Det fullständiga förslaget till MTGs årsstämma 2008 finns också på MTGs hemsida.

* * *