Minskat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB

Minskat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB

Stockholm
September 30, 2022
13.00 CEST
STOCKHOLM, 30 september 2022 — Modern Times Group MTG AB (publ) (MTG) meddelade idag att per den 30 september 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 134 035 940, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 138 946 898.

Den 8 juni 2022 beslutade årsstämman i MTG att minska aktiekapitalet med 5 269 340 kr genom indragning av 1 053 868 B-aktier som återköptes inom ramen för MTGs återköpsprogram som genomfördes mellan 2 maj 2022 och den 7 juni 2022. Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier slutfördes i september 2022.

Per den 30 september 2022 uppgår därmed antalet aktier och röster i MTG till 134 035 940 aktier och 138 946 898 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 127 165 935 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

MTG innehar per 30 september 2022 totalt 2 460 433 B-aktier och 6 324 343 C-aktier och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-30 13:00 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release