Metro noteras på Nasdaq och SBI

Metro noteras på Nasdaq och SBI

Stockholm
August 9, 2000
17.20 CEST

METRO NOTERAS PÅ NASDAQ OCH SBI Styrelsen i Modern Times Group MTG AB meddelade idag att handeln med Metro International S.A. inleds på Nasdaq i New York och på Stockholms Börsinformation, SBI, när dessa öppnar fredagen den 18 augusti. Avstämningsdag för utdelningen av Metro International är bestämd till samma dag. Sista dag för handel med MTG-aktien inklusive Metro är den 15 augusti. I Metro International S.A. ingår alla utgåvor av den gratisutdelade och annonsfinansierade dagstidningen Metro, såväl de delar som tillhört MTGs affärsområde Metro International som de delar av affärsområdet Publishing som omfattat Metros utgivning i MTGs geografiska kärnområde Norden. Metro ges ut i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Utanför Norden ges tidningen ut i Prag, Budapest, Holland, Newcastle, Zürich, Rom, Santiago i Chile, Philadelphia i USA och Toronto i Kanada, i totalt 13 editioner i 11 länder. Förslaget att dela ut samtliga aktier i Metro International S.A. till aktieägarna i MTG tillkännagavs den 18 april. Beslut fattades av MTGs bolagsstämma den 25 maj. För varje A-aktie i MTG erhålls en A-aktie i Metro International S.A. För varje B-aktie i MTG erhålls 0,7 B-aktier och 0,3 A-aktier i Metro International S.A. Ett komplett prospekt distribueras till MTGs aktieägare inom de närmaste dagarna. Notering övervägs på börserna i London och Luxemburg samt på OM Stockholmsbörsen. Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2000 lämnas för MTG den 14 augusti och för Metro International S.A. den 16 augusti. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG och Metro International, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00740/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer