Metro lanseras i Toronto idag

Metro lanseras i Toronto idag

Stockholm
June 29, 2000
13.07 CEST

METRO LANSERAS I TORONTO IDAG Utgivningen av Metro startar i Toronto idag. Kanada är det elfte landet i världen där denna snabbväxande nyhetstidning ges ut. När torontoborna stiger ner i tunnelbanan idag på morgonen lokal tid kan de gå till tidningskiosken och hämta Metro gratis. Lanseringen i Toronto stärker Metro på den nordamerikanska marknaden, där tidningen sedan tidigare i år också ges ut i Philadelphia, Pennsylvania, USA. I Toronto har samarbetsavtal tecknats med Gateway Newsstands, som har exklusivitet på tidningsförsäljning i tunnelbanan, som drivs av Toronto Transit Commission, samt för pendeltågen, som drivs av GO Transit. Tunnelbanan i Toronto har 210 miljoner resenärer årligen, med pendeltågen åker 27 miljoner resenärer. Den trycka upplagan i Toronto är initialt mellan 150.000 och 200.000. Lanseringen av Metro i Toronto sker samtidigt som en notering av Metro International S.A. närmar sig. Beslut fattades av Modern Times Group MTG ABs bolagsstämma att dela ut samtliga aktier i Metro till sina aktieägare. Men fortfarande är Metro Toronto en del av affärsområdet Metro International inom MTG. Utdelningen sker i juli. Metro startades i Stockholm för fem år sedan. Internationaliseringen började redan 1997 med lansering i Prag. 1998 tillkom Budapest. I Sverige har Stockholm sedan dess kompletterats med Göteborg och Malmö/Skåne. Helsingfors har tillkommit, liksom åtta städer i Holland. Den riktigt stora utvidgningen har skett i år, med Santiago, Chile, Philadelphia, USA, Newcastle, England och Zürich, Schweiz. Det har också tillkännagetts att lansering ska ske i sommar i Rom, Italien. Enligt den senaste undersökningen från Gallup har Metro runt om i världen 4.119.000 dagliga läsare. På veckobasis läses den av 7.873.000. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD Metro International, tel +44 171 408 02 30. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00570/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00570/bit0002.doc

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer