Metro lanserades i Rom idag

Metro lanserades i Rom idag

Stockholm
July 3, 2000
10.13 CEST

METRO LANSERADES I ROM IDAG Utgivningen av Metro startade i Rom i Italien idag. Så sent som i torsdags i förra veckan skedde lansering i Toronto, Kanada. Lanseringen i Rom stärker Metros närvaro i Europa, där tidningen bara i år också startat i Zürich och Newcastle. Initialt trycks tidningen i Rom i 210.000 exemplar som finns tillgängliga i 284 ställ i tunnelbana och pendeltåg genom ett distributionsavtal med transportföretaget Metro Ferro (f d Cotral). Lanseringarna av Metro i Rom och i Toronto sker samtidigt som en notering av Metro International S.A. närmar sig. Beslut fattades av Modern Times Group MTG ABs bolagsstämma att dela ut samtliga aktier i Metro till sina aktieägare. Men fortfarande är Metro Rom och Metro Toronto en del av affärsområdet Metro International inom MTG. Utdelningen sker under juli. Metro startades i Stockholm för fem år sedan. Internationaliseringen började redan 1997 med lansering i Prag. 1998 tillkom Budapest. I Sverige har Stockholm sedan dess kompletterats med Göteborg och Malmö/Skåne. Helsingfors har tillkommit, liksom åtta städer i Holland. Den riktigt stora utvidgningen har skett i år, med Santiago, Chile, Philadelphia, USA, Newcastle, England, Zürich, Schweiz och Toronto, Kanada. Enligt den senaste undersökningen från Gallup har Metro runt om i världen 3.916.000 dagliga läsare. På veckobasis läses den av 7.769.000. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD Metro International, tel +44 20 7408 02 30. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00090/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer