Metro delas ut till aktieägarna

Metro delas ut till aktieägarna

Stockholm
April 18, 2000
16.31 CEST

METRO DELAS UT TILL AKTIEÄGARNA Styrelsen i Modern Times Group MTG AB har idag fattat beslut om att föreslå den ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2000 att dela ut samtliga aktier i Metro International SA till aktieägarna i MTG. I Metro International SA ingår såväl affärsområdet Metro International som de delar av affärsområdet Publishing som omfattar Metros utgivning i MTGs geografiska kärnområde Norden. Metro ges ut i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Utanför Norden ges tidningen ut i Prag, Budapest, Holland, Newcastle, Zürich, Santiago i Chile och Philadelphia i USA, i totalt 11 editioner. Förslaget innebär att för varje aktie i MTG erhålls en aktie i Metro International SA. Samtliga utestående aktier i Metro delas ut till MTGs aktieägare, med en framtida potentiell utspädning om 35 procent som ska täcka ett konvertibelt lån från MTG, optioner till de ursprungliga grundarna och till nuvarande och framtida ledande befattningshavare inom Metro. -Metro är den snabbast växande produkten inom tryckta medier idag med en verkligt global potential. MTGs övriga verksamhet är internationell men marknaderna är ofta nationella och fokus i huvudsak regionalt. Båda verksamheterna kommer att utvecklas bättre på egen hand. Dessutom, dagens finansiella marknader föredrar renodling, säger Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG. Pelle Törnberg blir initialt också VD och koncernchef för Metro International. Vid dagens möte utsågs Hans-Holger Albrecht, chef för affärsområdet Viasat Broadcasting, till Chief Operating Officer (COO) i MTG. I ledningen för Metro International SA ingår dessutom vice VD Jan Sjöwall, Jens Torpe och Steve Nylundh. -Den geografiska expansionen av tidningen Metro fortsätter sannolikt i accelererande takt. Vi förhandlar i några mycket intressanta städer. Vi lanserar snart en internationell gigantisk Internet-portal, i vilken alla lokala utgåvor på lokala språk blir tillgängliga över hela världen. Dessutom planerar vi att erbjuda nyheter samt andra tjänster från alla medverkande Metro-städer, säger Jan Sjöwall, vice VD i Metro International. Ett informationsmemorandum om Metro International SA-utdelningen kommer att distribueras i början av maj. Ett komplett prospekt kommer att distribueras innan notering sker. MTG styrelse föreslår att aktierna i Metro International SA noteras i Stockholm och New York (Nasdaq). Vid bolagsstämman, avses att föreslå Asger Aamund till val som styrelseledamot i MTG, och aves att föreslå Johan Hakelius till nyval som styrelsesuppleant. Asger Aaumund, 60, är styrelseordförande för de danska dotterbolagen till MTG, Tele2 och TV3. Han är huvudaktieägare i Bavarian Nordic Research Institute, NeuroSearch och NeuroTech. Han har en mångårig bakgrund som ledande befattningshavare och av styrelsearbete inom danskt näringsliv. Johan Hakelius, 33, är chefredaktör för Finanstidningen. Med bakgrund på Svenska Dagbladets ledarredaktion blev han under 1999 Finanstidningens förste politiske redaktör när tidningen valde att starta en ledarsida. I januari i år utsågs hans till chefredaktör för opinion och kultur. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG och Metro International, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/18/20000418BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/18/20000418BIT00870/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer